Ključ za razumijevanje islama

Ključ za razumijevanje islama

Ključ za razumijevanje islama
المفتاح لفهم الإسلام باللغة الكرواتية   

 

Dr. Abd Εr-Rahman bin Abd Εl-Kareem Ash-Sheha
د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحة
    


Prijevod:
European Islamic Research Center (EIRC)
المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية
& Abd Allah el-Slovini
 
WWW.ISLAMLAND.COM


Ključ za razumijevanje islama

Dr. Abd Er-Rahman bin Abd El-Kareem Ash-Sheha

Prijevod:
European Islamic Research Center (EIRC)
المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية
& Abd Allah el-Slovini
Revizija:  Dženana Đuderija-Kraišnik
Ako imate bilo kakve ispravke, komentare ili pitanja u vezi s ovom publikacijom, molimo Vas da nas kontaktirate na: info@islamland.com

Ova knjiga je za čitanje i korištenje u potpunom obliku dostupna na internetu:
www.islamland.com

 

Glavni urednici:
• Profesor Kamal Hassan Ali (direktor istraživanja svjetskih jezika, multikulturalnosti i spolova)
• Dr. Ahmad Turkistani (izvanredni profesor na Imam sveučilištu)
• Dr. Khider el-Shibani (fizika čvrstog stanja)
• Dr. Ibrahim bin Sa’ad Abu Nayyan
• Dr. Um Hssan el-Shareef (literatura)
• Dauwd Abu Sulaiman Mavins
• Khalid Walter Denston
• Abd es-Salaam Abd el-Lateef
• Abd es-Salaam Schalabi
• Annie Torres


Sadržaj

1. Što je islam?
   ◦ Što kažu o islamu?
   ◦ Stupovi islama
   ◦ Tko je poslanik islama?
   ◦ Što kažu o Muhammedu?
   ◦ Stupovi vjerovanja
   ◦ Što je Kur'an?
   ◦ Što kažu o Kur'anu?
2. Temeljni ciljevi islama
3. Etika, ponašanje i moral u islamu
4. Prava u islamu
5. Što znaš o islamu?
6. Islam i imovina
7. Islam i žene
8. Islamski pogled na seksualnost
9. Islam i nemuslimani (ehlu-z-zime)
10. Islam i ostale božanske religije
11. Muslimani vole Isusa i njegovu majku
12. Islam i džihad
13. Islam je vjera mira
14. Islam i društvo
15. Islam i čistoća
16. Islam i znanje
17. Utjecaj islamske civilizacije na suvremenu znanost
18. Odlike islamske civilizacije
19. Naučne točke u nekim kur'anskim ajetima
20. Kur'an i početak svijeta
21. Kur'an o širenju svemira
22. Kur'an o nebeskim tijelima
23. Kur'an o atmosferskom pritisku
24. Kur'an o svemiru
25. Kur'an o atomu
26. Kur'an o embriologiji
27. Što je u Kur'anu spomenuto o oceanima?
    ◦ Kur'an o pregradi između mora
    ◦ Kur'an o morskim tminama
    ◦ Kur'an o unutarnjim valovima
28. Kur'an o formiranju oblaka i kiše
29. Kur'an o životinjama
30. Kur'an o planinama
31. Voda i život
32. Tko su oni koji pokazuju neprijateljstvo prema islamu?
33. Značajne kvalitete i posebnosti islama
34. Zaključak
35. Kako osoba postaje musliman?
36. Napomene

 

 

 

 

 

 

 

PREDGOVOR

Iako se zapadni statističari protive toj činjenici, islam predstavlja najmasovniju i najbrže rastuću religiju na svijetu. Međutim, dostupnost islamske literature i u vezi s tim i informacije o islamu ne može zadovoljiti potrebe kako muslimana praktičara tako i drugih koji su zainteresirani za te informacije. Također, ironično je ludilo zahvatilo zapadna društva nakon 11. septembra, a u isto je vrijeme došlo do svekolikog zanimanja radoznalih zapadnih nemuslimana koji su skeptici u pogledu izvještavanja masovnih medija o razbojničkim islamskim ''ekstremistima'' i ''neprijateljima Amerike'', s obzirom na to da se to ne uklapa u njihova lična iskustva do kojih dolaze u vlastitim naseljima, učionicama, na poslu itd. Rezultat toga predstavlja traženje istine o islamu i kretanje ka tome u pronalaženju traženih odgovora koji su u popularnim medijima namjerno previđeni ili im je dodan poznati ''vrtlog'' kojim potiču dezinformacije. Zato dolazimo do informacijskog jaza koji teži ka ozbiljnim i značajnim odgovorima.

Abd er-Rahman el-Sheha u svom revolucionarnom priručniku 'Ključ za razumijevanje islama' nije istakao samo tu potrebu, nego je predstavio i jedinstveno napravljen format koji je ''korisniku uslužan'', ali i sveobuhvatan i naučan. Islamski preporod koji je pratilo rušenje jarma kolonijalizma sredinom 20. stoljeća, nije bolovao zbog nedostatka znanstvenika ili učenosti, a imao je za cilj konsolidaciju novostečenih prava s Allahovom milošću u Allahovoj Knjizi i sunnetu poslanika Muhammeda.

Zaista je genijalnost ovih ranih muslimanskih mudraca pomogla u rekonstruiranju skeleta koji su prihvatile današnje pobunjeničke islamske grupe. Međutim, mnoge su, ako ne i sve, ustaljene islamske rasprave napisane jezikom i stilom koji apelira na one koji su većinom već muslimani ili im je udobno razgovarati sa sažetim i znanstvenim terminima. El-Shehajev 'Ključ' u toj jednostavnoj knjizi nudi obilje informacija, koje će prosvijetliti nemuslimana koji traži jasno i sažeto razumijevanje toga što JESTE i što NIJE islam, dok muslimanu praktičaru osigurava odlično organiziran zapisnik stavova iz tradicionalnih izvora o vjerovanju, obožavanjima i društvenim stvarima. Ovaj pristup dijeljenju kritičkih informacija o živosti poruke islama jasno predstavlja svježu i vrlo primamljivu priliku da se predstavi islam, zadržavajući time nepromijenjene originalne principe vjerovanja.

'Ključ za razumijevanje islama' kombinira znalačko oko učenjaka s empatijom društveno svjesnih istraživača. Rezultat toga je poučan, fascinantan izvještaj, koji osnove muslimanskog obožavanja (ibadeta) i islamsku interpretaciju astrofizike El-Haitama i Edwina Hubbla razmatra s jednakom pažnjom i samouvjerenjem, a još važnije od toga, sve zajedno povezuje s odgovarajućim referencama iz Kur'ana, Poslanikovog sunneta ili s obaju izvora. Širina i dubina obuhvaćenih predmeta je zaista iznenađujuća i svjedoči ogromnom talentu i oštroumnosti autora.

Po svom sadržaju, stilu, jedinstvenosti i važnom doprinosu globalnom dijalogu o temi religije u suvremenom životu, El-Shehajev 'Ključ za razumijevanje islama' zauzima mjesto među najbitnijim djelima ove vrste; on redefinira konture ove debate, dok uspostavlja poboljšanje metode za prosvjetljenje islamske podrške europskoj znanosti i kulturi.

To je, zaista, bogato djelo i nadamo se da će utjecati na sljedeće generacije muslimanskih učenjaka koji će »sijati« islam na neobrađenim poljima poput njihovog životnog rada. Molimo za univerzalno prihvaćanje ovog predivnog poklona i molimo Svemogućeg, Jedinog i Uzvišenog Allaha da inspirira muslimane, a nemuslimanima pomogne u usmjerenju (fokusiranju) i znanju o tome što je najbolje na ovome i onome svijetu.

Head of Research & Development for the
Canadian Dawah Association
Professor Kamal Hassan Ali, M. Ed., Ed.D.

Westfield State College
Westfield, MA
USA


Ključ za razumijevanje islama

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Abd Εr-Rahman bin Abd Εl-Kareem Ash-Sheha

 

WWW.ISLAMLAND.COM

 

 

 

 

 

Allah ( ) kaže:

Recite: »Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Abrahamu (Ibrahimu), i Ismaelu (Ismailu), i Izaku (Ishaku), i Jakovu (Jakubu), i unucima, i u ono što je dato Mojsiju (Musau)  i Isusu (Isau), i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi ne pravimo nikakve razlike među njima, i mi se samo Njemu pokoravamo.«
(Kur'an 2:136)

 

 

 


 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru  svih svjetova. Neka Allah uzdigne Svoga Poslanika ( ) i neka podari njemu i njegovoj porodici mir i blagoslov. Ova brošura ukratko objašnjava Božju vjeru  koja ukida sve prethodne religije. Prema posljednjim procjenama, islam je vjera više od milijardu sljedbenika na globalnoj razini. Ljudi je prihvaćaju u velikom broju, usprkos činjenici da oni koji pozivaju u islam ne primaju dovoljnu financijsku i moralnu podršku. A što je važnije, rijetko možemo čuti da musliman otpadne od vjere nakon što je prihvati.
U islamu su znanje i učenjaci veoma poštovani i uvažavani. Ali Kur'an nije znanstvena knjiga, Kur'an je osnovni zakon koji ocrtava detalje života muslimana. U njemu su spomenuti politički, društveni, ekonomski, moralni i ostali aspekti. Moj cilj jeste da u ovoj knjizi svaki suvremeni naučni proboj koji je čovjek otkrio, povežem s ajetom iz Kur'ana.
U ovoj knjizi sam spomenuo nekoliko naučnih činjenica s ciljem da pokažem da u Kur'anu postoje ajeti koji sadrže točne naučne podatke koje je suvremena znanost otkrila tek nedavno. Pozivam Vas da pročitate ovu knjigu i razmislite o Božjim znakovima te uložite napor da se poučite o istinitoj Božjoj vjeri.

Dr. Abd Εr-Rahman bin Abd Εl-Kareem Ash-Sheha

WWW.ISLAMLAND.COM


Što je islam?

Islam znači predati se Allahu u Njegovom jedinstvu (islamskom monoteizmu), da si mu podređen u pokornosti i da Mu ne pripisuješ partnere, rivale i posrednike. To je vjera tolerancije i lagodnosti. Allah ( )  kaže:

»Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate.« (2:185)

Islam je vjera kroz koju osoba pronalazi duhovno zadovoljstvo i smiraj (spokojnost) srca. Allah ( ) kaže:

»One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se, doista, kad se Allah spomene, smiruju!« (13:28)

Islam je vjera milosti i suosjećajnosti. Allahov Poslanik ( )  kazao je:

»Najmilostiviji je milostiv prema onome koji je milostiv prema drugima. Budite milostivi prema onima na zemlji, pa će biti milostiv prema vama Onaj koji je na nebesima.«  (Tirmizi)  

Islam je vjera ljubavi  i dobronamjernosti. Allahov Poslanik ( ) kazao je:

»Najomiljeniji ljudi kod Allaha su oni koji su najkorisniji drugima.« (Taberani)

Islam je vjera koja ne sadrži nikakve zabune ili nesigurnosti. Allah ( ) kaže:

»Mi smo i prije tebe samo ljude kao poslanike slali i objavljivali im – pitajte sljedbenike Knjige ako ne znate.« (16:43)

Islam je vjera za sve ljude, to je poziv cjelokupnom čovječanstvu, a ne samo određenoj rasi ili narodu. Allah ( ) kaže:

»Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna.« (34:28)

Islam je vjera koja briše sve prošle grijehe. Poslanik ( ) je kazao:

''Islam briše sve učinjene (grijehe) prije toga.'' (Muslim)

Islam je savršena i potpuna vjera koja ukida (derogira) sve prethodne objave i to je posljednja vjera. Allah ( ) kaže:

»Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.« (5:3)

Islam je sačinjen od mnogobrojnih bogoslužnih radnji (ibadeta), od kojih su neki verbalni, fizički, ali uz njih i vjerovanja. Ta djela ibadeta igraju važnu ulogu prilikom poboljšanja ponašanja osobe, očišćenja njene duše, poboljšanja samoga sebe te čuvanja integriteta i jedinstva muslimanskog društva.


 

Slika: Vrata Kabe. Napravljena od čistog zlata u znak poštovanja prema Kabi. Otvaraju se samo jednom godišnje kada se operu prije hodočašća i kada se pokriju novim pokrivačem (kiswom).


Što kažu o islamu?

W. Montgomery Watt   u svojoj knjizi 'Što je Islam?' kaže:

''Predrasuda je jedan od problema s kojim se susreće europski ili američki muslimanski student. Prilikom opisivanja islama kao ''vjere Kur'ana'' ili ''vjere četiriju stotina milijuna muslimana danas'', predstavlja kategoriju koja ne spada u kategoriju ''vjere''. Što danas ''vjera'' predstavlja zapadnjaku? Za običnog čovjeka u najboljem primjeru označava način da nedjeljom jedan sat ili više provede u praksi koja mu donosi podršku i snagu prilikom suočavanja s problemima u svakodnevnom životu, ali ga i bodri da bude uljudan prema drugim ljudima te održava standarde seksualne pristojnosti; a to nema ništa zajedničko s trgovinom, ekonomijom, politikom ili industrijom. Kod uspješnijih pojedinaca u najslabijem slučaju to ubrza odnos samozadovoljstva i prouzrokuje samodopadanje.
Europljanin može gledati na vjeru kao na opijum koji su razvili iskorištavači (eksploatatori) da bi tako obične ljude držali podređenima. Potpuno suprotno od značenja za muslimana u ajetu: »Allahu je prava vjera jedino – islam!« (3:19): Riječ prevedena kao ''vjera'' je din, koja se u arapskom jeziku običajno odnosi na čitav način života. Ovo nije privatna stvar pojedinaca koja se dotiče samo njihovih života, ovo je nešto što je i privatno i javno, poneki put proniče u sve pore društva tako da su ljudi svjesni toga. To je ujedno teološka dogma, oblik obožavanja, politička teorija i detaljni način ponašanja, uključujući i stvari koje bi Europljanin klasificirao kao higijenu ili etiku.''(¹)

Stupovi islama

Fizička i verbalna djela obožavanja nazivaju se stupovima islama. Postoji pet stupova islama, kako slijedi:

1) Svjedočenje vjerovanja (ar. šehadetejn)

To je svjedočenje da ''nitko nema pravo biti obožavan osim Allah i da je Muhammed Njegov rob i poslanik''. To svjedočenje predstavlja ključ kojim osoba postaje muslimanom. Značenje prvog dijela svjedočenja, ''nitko nema pravo biti obožavan osim Allah'' označava:  

1) Allah je Stvoritelj svega što postoji.

2) Allah je Vlasnik svega što postoji i upravlja svim poslovima (stvarima).

3) Isključivo je Allah Taj koji zaslužuje biti obožavanim.

 
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Allahov poslanik.

Drugi dio svjedočenja ''Muhammed je Njegov rob i poslanik'' sadrži sljedeća značenja:

1) Pokoravanje Poslaniku  ( ) i njegovim naredbama.

2) Vjerovanje u sve što je on rekao.

3) Suzdržavanje od toga što je on zabranio i na što je upozorio.

4) I obožavanje Allaha na način kako je Poslanik to ( ) propisao.


Tko je poslanik, vjerovjesnik islama?

On je Ebul-Kasim, Muhammed, sin Abd Allaha, sin Abd el-Muttaliba, sin Hašima. Pripadao je arapskom plemenu Kurejš čiji tragovi dopiru sve do Adnana, jednog od sinova Ismaila (Ismaela), Allahovog poslanika. Ismael je bio sin Abrahama, koji je bio Allahov poslanik, mir s njim. On je rođen 571. godine u svetom gradu Meki. Meka je bila vjerski centar Arapskog poluotoka, jer se u njoj nalazila sveta Kaba koju su podigli Abraham i njegov sin Ismael. Čak i prije primanja objave (ar. vahja) bio je poznat u svom narodu kao pouzdan. Kad su kretali na put, povjeravali bi mu svoju imovinu. Također je poznat i kao iskreni. Nikada nije lagao i nije bio podmukao. Uvijek je drugima želio dobro. Prvu objavu (vahj) dobio je u četrdesetoj godini života i o tome je zabrinuto obavijestio svoju suprugu Hatidžu, neka je Allah njom zadovoljan:

''Zaista se bojim za sebe.'' Hatidža je odgovorila: "Ne, kunem se Allahom! Allah te nikada neće poniziti, jer ti spajaš rodbinske veze, pružaš gostoprimstvo gostima, udjeljuješ potrebnima kojima će to olakšati stanje u kojem se nalaze, paziš na sirotinju i uvijek pomažeš stranu pravde.'' (Buhari)

Onda je ostao u Meki trinaest godina i pozivao ljude da vjeruju u jedinstvenost Allaha. Zatim se preselio u Medinu i pozvao njene stanovnike u islam, što su oni i prihvatili. Tamo mu je Allah objavio ostatak zakonodavstva vjere (vjerozakona). On se vratio i osvojio Meku osam godina nakon njegove migracije. Preselio je u šezdeset i trećoj godini, kada mu je Allah objavio čitav Kur'an. Svi su zakoni vjere bili usavršeni i upotpunjeni te je većina arapskih naroda prihvatila islam.


Što kažu o Muhammedu ( )?

George Bernard Shaw je u 'The Genuine Islam' kazao:

''Uvijek sam imao visoko poštovanje prema Muhammedovoj vjeri, i to zbog njene divne vitalnosti. To je jedina vjera koja posjeduje tu asimilacijsku sposobnost u različitim fazama postojanja zbog čega zadovoljava svaki period – stoga sam najavio za Muhammedovu vjeru da će biti prihvatljiva i sutra, onako kao što postaje  prihvatljiva u današnjoj Europi. Srednjovjekovno svećenstvo je zbog neznanja ili fanatizma nacrtalo muhamedanstvo najtamnijim bojama. Zapravo, oni su bili naučeni da mrze Muhammeda kao i njegovu vjeru. Za njih je on bio antikrist. Ja sam ga proučavao, tog divnog čovjeka, i prema mom mišljenju, daleko je od toga da je antikrist, on mora biti nazvan spasitelj čovječanstva.''(²)

Annie Besant  je u 'The Life and teachings of Mohammad' kazala:

''Nemoguće je da netko tko je proučavao život i karakter velikog Poslanika iz Arabije, koji poznaje načine njegovog poučavanja i življenja, osjeća išta drugo osim poštovanja za tog moćnog Poslanika, jednog od velikih poslanika Svemogućeg. Iako ću u ovome što vam dajem reći mnoge stvari koje su poznate mnogima, ja osobno, kada god ponovo  čitam o njemu, iznova osjećam divljenje, posebni osjećaj poštovanja prema tom arapskom učitelju.''(³)

2) Molitva (ar. salah-namaz):

Molitva je sredstvo putem kojeg Allahov rob čuva odnos između sebe i svoga Gospodara. U njoj osoba privatno razgovara sa svojim Gospodarom, traži Njegov oprost i  moli Ga za pomoć i  uputu. Postoji pet dnevnih molitvi  koje se svakodnevno moraju obaviti. Ljudi obavljaju te molitve u mesdžidu (džamiji) u grupi, osim onih koji imaju opravdan izgovor. Tako se muslimani međusobno upoznaju i grade, održavaju i jačaju veze ljubavi i jedinstva koje ih drže zajedno. Svaki dan upoznaju stanje braće muslimana. Ako netko nije prisutan i bolestan je, oni ga posjete, a ako zaostaje u nekim dužnostima, posavjetuju ga. Sve društvene razlike, poput klase, rase i porijekla, prezrene su. Muslimani stoje rame uz rame u izravnatim redovima, svi usmjereni u isti pravac (Meka), svi u isto vrijeme. Svi su jednaki u pogledu pokornosti Allahu kada stoje pred Njim.

 

Slika: Velika grupa vjernika kleči licima okrenutim prema podu pred Bogom, Svemogućim, u jedinstvenom rasporedu koji jasno ukazuje na njihovu poniznost i predanost Njemu.

3) Obavezna milostinja (ar. zekat):

Ova milostinja je mali postotak bogatstva koje bogati muslimani daju manje imućnoj braći i sestrama. Postoje određeni uvjeti pod kojima se ta milostinja mora dati. Musliman je daje dobrovoljno i time ispunjava Allahovu naredbu. Cilj ove dužnosti je oživljavanje uzajamne i socijalne podrške među muslimanima, kao i iskorjenjivanje siromaštva te ukidanje opasnosti koje dolaze iz njega. Kroz ovo srca bogatih bivaju očišćena od pohlepe, a srca siromašnih od mržnje i zavisti, koju bi možda osjetili prema bogatima.

 

 

Slika: Lingvistički, 'zekat' znači porast. Povećanje imovine osobe i štićenje pred nesrećom. Allah milostinju velikodušno nagrađuje.

4) Post u ramazanu (ar. sijam):

Svaki musliman dužan je postiti jednom godišnje, cijeli mjesec ramazan. Od zore do zalaska sunca muslimani se moraju suzdržavati od svega što kvari post, bilo da je to hrana, piće ili seksualni odnos. Post je čin bogoslužja u islamu i ova dužnost je bila  propisana i u prethodnim religijama. Allah ( ) kaže:

»O, vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan i onima prije vas, da biste se grijeha klonili.« (2:183)


 
Slika: Muslimani koriste lunarni kalendar za određivanje početka i kraja svakog mjeseca. Također se koristi za određivanje početka vjerskog perioda (kao što su post i hadž).

5) Hodočašće (ar. hadždž):

Hadž je hodočašće koje osoba čini prema svetoj Allahovoj kući (Kabi) za obavljanje određenih obreda na određenim mjestima i u određenom vremenu. Ovaj stup islama je obavezan za svakog muslimana, muško ili žensko, koji je razuman i koji je došao u razdoblje puberteta, ako ima fizičku i financijsku sposobnost da ga izvrši jednom u životu. Allah ( ) kaže:

»Hodočastiti hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome.« (3:97)

Hadž je najveći islamski skup. Muslimani se iz cijelog svijeta sakupe na jednom mjestu u isto vrijeme; mole se istom Gospodaru, nose istu odjeću i obavljaju iste obrede. Ne čine se nikakve razlike među bogatima i siromašnima, plemenitima i onima niskoga roda, bijelcima i crncima, Arapima i nearapima; svi su jednaki pred Allahom. Ne postoji nikakva razlika među njima, osim u pobožnosti. Hadž je događaj koji naglašava bratstvo svih muslimana i jedinstvo njihovih nada i osjećaja.

 

Slika: Hodočasnici hodaju oko Kabe u sezoni hadža. Sveti El-Mesdžidul-haram u Meki može primiti više od dva milijuna ljudi u bilo kojem trenutku.


Stupovi vjerovanja

Djela obožavanja (ibadeta) u uvjerenju zovu se stupovi vjerovanja (imana); postoji šest stupova vjerovanja, kao što slijedi:

1) Vjerovanje u  Allaha:

Vjerovanje u Allaha sadrži vjerovanje u Njegovo postojanje, da je On jedini koji zaslužuje da bude obožavan i da nema nikakvih partnera, jednakih ili rivala u Svom gospodarenju (rububijja) , jedinstvenosti (uluhijja)  i Njegovim lijepim imenima i atributima . On je tvorac ovog postojanja, njegov Vlasnik i Onaj koji upravlja svim   stvarima (poslovima). Samo ono što On želi, to se i dogodi i On je jedini koji zaslužuje biti obožavan.

 
Ovo  je 112. poglavlje u Kur'anu. Objavljeno je kada su mnogobošci pitali poslanika Muhammeda da im opiše Gospodara svih svjetova.

Allah ( ) kaže:

Reci: ''On je Allah – Jedan! Allah je utočište svakome! Nije rodio i rođen nije, i nitko mu ravan nije!« (112:1-4)

2) Vjerovanje u Allahove anđele (meleke):

To znači vjerovanje u postojanje anđela. Nitko ne zna njihov točan broj, osim Njega (Allaha). On ih je stvorio da Ga obožavaju:

Allah ( ) kaže:

»Mesihu (Isusu) neće biti zazorno da prizna da je Allahov rob, pa ni anđelima, Njemu najbližim.« (4:172)

Anđeli ne dijele s Allahom nikakvog Njegovog specifičnog karaktera, niti su Njegova djeca, nego ih je Allah stvorio da obavljaju određene zadatke.


Allah ( ) kaže:
»Oni govore: ''Milostivi ima dijete!'' Hvaljen neka je On! A anđeli su samo robovi poštovani. Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi.« (21:26-27)

3) Vjerovanje u Allahove knjige:

 

Sveti Kur'an

To znači da se vjeruje da je Allah ( ) objavio Svojim poslanicima Božje knjige da ih prenesu čovječanstvu. Te  knjige u vrijeme objave nisu sadržavale ništa drugo sem istine. Sve ove knjige su pozivale ljude u Allahovu jedinstvenost  i da je On stvoritelj i vlasnik te da Njemu pripadaju lijepa imena i atributi. Neke od ovih knjiga su sljedeće:

•    Suhufi (Abrahamovi listovi): Suhufi su sveti listovi koji su bili objavljeni poslaniku Abrahamu (ar. Ibrahimu), mir s njim.

•    Tevrat (Tora - Petoknjižje): Tora je sveta knjiga koja je bila objavljena poslaniku Mojsiju (ar. Musa), mir s njim.

•    Zebur (Psalmi): Zebur je sveta knjiga koja je bila objavljena poslaniku Davidu (ar. Davud), mir s njim.

•    Indžil (Evanđelje): Indžil je sveta knjiga koja je bila objavljena poslaniku Isusu (ar. Isa), mir s njim.

•    Sveti Kur'an: Osoba mora vjerovati da je Kur'an Allahov govor koji je arkanđeo Gabrijel (ar. Džibril, mir s njim) donio Muhammedu ( ) i da je to posljednja Božja knjiga koja je ukinula sve prethodne.


Što je Kur'an?

Kur'an je ustav muslimana iz kojeg potiču učenja koja organiziraju kako vjerske tako i svakodnevne poslove. Na sljedeće načine se on razlikuje od prethodnih Božjih knjiga:

•    To je posljednja Božja knjiga koja je bila objavljena i zbog tog razloga je Allah, Svemogući, obećao da će je sačuvati od iskrivljenja do Posljednjeg dana.

Allah ( ) kaže:

»Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!« (15:9)

•    Kur'an sadrži sve zakone koji uređuju društvo i osigurava sreću za sve, kada se ti zakoni provode.

•    Kur'an je dokumentirao kazivanja o poslanicima i vjerovjesnicima i što se desilo među njima i njihovim narodima, od Adama (ar. Adem) do Muhammeda ( ).

•    Objavljen je čitavom čovječanstvu da bi živjeli u miru i sreći i da ih izvede iz tame na svjetlo.

•    Recitiranje, pamćenje i proučavanje su isto tako djela bogoslužja.

Što kažu o Kur'anu?

Maurice Bucaille je u svojoj knjizi 'The Qur'an and Modern Science' ('Kur'an i suvremena znanost') istakao:

''Potpuno objektivna studija (Kur'ana) u svjetlu suvremenog znanja nas vodi u priznanje skladnosti između njih dvoje, što je već bilo navedeno u brojnim prilikama. Moglo bi se pretpostaviti kao nevjerojatnost da čovjek u Muhammedovom vremenu može biti autor takvih izjava u odnosu na stanje znanja onog vremena. Takva razmatranja su dio onoga što kur'anskoj objavi daje jedinstveno mjesto i prisiljava nepristranog znanstvenika da prizna svoju nesposobnost te da pruži objašnjenje koje ima osnovu samo na materijalističkom zaključivanju.''(4)


4) Vjerovanje u Allahove poslanike:

To znači vjerovati da je Allah ( ) odabrao najbolje između ljudi da budu poslanici, koje je sa specifičnim zakonima poslao ljudima; da Ga obožavaju i da Mu se pokoravaju te da uspostave Njegovu vjeru i Njegov tevhid (islamski monoteizam). Allah je naredio Svojim poslanicima da poruku prenesu ljudima da ne bi mogli imati nikakav dokaz protiv Njega nakon što ih je već prethodno poslao. Allah ( ) kaže:

»I prije tebe smo samo ljude slali kojima smo objavljivali, zato pitajte sljedbenike Knjige ako ne znate vi!« (21:7)«

Prvi poslanik je bio Noa (ar. Nuh, mir s njim), a posljednji Muhammed ( ).

5) Vjerovanje u Sudnji dan:

To znači vjerovati da će se život na ovom svijetu završiti. Allah ( ) kaže:

»Sve što je na Zemlji, prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti.« (55:26-27)

Zatim će Allah oživjeti sva stvorenja, obračunat će s njima i nagraditi one koji su radili dobra djela, u skladu s njihovim dobrim djelima, vjerujući (u Allaha) i slijedeći njihove poslanike i vjerovjesnike s vječnim životom u Raju (rajskim vrtovima). Kaznit ću one koji su radili zla djela, nevjeru i nisu bili pokorni njihovim poslanicima s vječnim  životom u Paklu (ar. Džehennem).

6) Vjerovanje u preodređenost (Kada) i sudbinu (Kader):

To znači vjerovanje da je Allah ( ) znao sve prije nego što je to došlo u postojanje i što će se dogoditi nakon toga. Onda je to stvorio, a sve u skladu sa Svojim znanjem i određenjem. Allah ( ) kaže:

»… i koji je sve stvorio i kako treba uredio!« (25:2)

Ovo vjerovanje nije u suprotnosti s činjenicom da se moramo potruditi da nešto dobijemo. Vjerovanje u Božju odredbu ogleda se u sljedećem:

•    Vjerovanje u preodređenost  i sudbinu  ogleda se u jasnoj savjesti i spokojnosti srca. Nema tu prostora za tugu zbog onoga što se desilo ili što se nije desilo.
 
•    Potiče znanje i istraživanje onoga što je Allah ( ) stvorio u ovom univerzumu. Tegobe, naprimjer, bolest, ljudi traže tvari za liječenje koje je Svemogući Allah stvorio na ovom svijetu.

•    Povećava ovisnost o Allahu ( ) i uklanja strah od stvorenja. Ibn-Abbas (Allah bio zadovoljan s njim) rekao je: "Jednog dana sam bio iza Allahovog Poslanika ( ) pa mi je ( ) rekao:

'O, dječače, ako želiš da te podučim nekim stvarima? Pazi na Allaha, i On će te paziti. Pazi na Allaha, i naći ćeš Ga pred sobom. Kada moliš za nešto, moli za to Allaha, a kada tražiš pomoć, traži od Allaha i znaj, kada bi se cijeli svijet sakupio da ti u nečemu koristi, ne bi ti koristio ni u čemu, osim u onome što ti je Allah već propisao. Međutim, ako bi se cijeli svijet sakupio da ti u nečemu našteti, on ti ne bi naštetio ni u čemu, osim u onome što ti je Allah već propisao. Pera su već podignuta i listovi su se posušili.' (Tirmizi)


Temeljni ciljevi islama

Temeljni ciljevi islama su:

1) Zaštita vjere islama
2) Zaštita života
3) Zaštita imetka
4) Zaštita pameti (uma, razuma)
5) Zaštita poroda
6) Zaštita časti

Allahov poslanik Muhammed ( ) rekao je:

''Zaista je Allah učinio vaše živote, vaše imetke i vašu čast svetom, kao što je svetost ovoga dana (Dan Arefata na hadžu) u ovom (svetom) mjesecu (mjesecu zul-hidžetu, 12. mjesec islamskog kalendara) na ovom (svetom) mjestu (Meka i njena okolina).'' (Buhari)

Također je ( ) rekao:

''Hoćete li da vam kažem tko je pravi vjernik? Istinski vjernik je onaj od koga su sigurni imeci i životi drugih. Musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi. Istinski borac (mudžahid) na Allahovom putu je onaj koji se bori protiv svojih strasti i prohtjeva, da bi tako bio poslušan Allahu. I istinski muhadžir (tko napusti teritorij nevjerstva i preseli se na teritorij vjere islama) onaj je tko napusti grijehe i loša djela.''  (Ibn-Hibban)


Etika, ponašanje i moral u islamu

Islam zabranjuje sva zla i razuzdana djela, bilo da je to govor ili djelo.

Allah ( ) kaže:

Reci: »Gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i potajni, i grijehe, i neopravdanu primjenu sile, i da Allahu smatrate ravnim one za koje On nikakav dokaz objavio nije, i da o Allahu govorite ono što ne znate.« (7:33)

Zapovijeda i potiče svaki moral i dobro ponašanje. Allahov poslanik Muhammed
( ) kazao je:

''Uistinu sam poslan da upotpunim plemenit i častan moral kod ljudi.'' (Hakim)

Uzvišeni i Svemogući Allah u svetom Kur'anu kaže:

Reci: »Dođite da vam kažem što vam Gospodar vaš propisuje: da Mu ništa ne pridružujete, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju zbog neimaštine ne ubijate – Mi i vas i njih hranimo – ne približavajte se nevaljalštinama, bile javne ili tajne; ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva - eto, to vam On preporučuje da biste razmislili.« (6:151)

Allahov Poslanik ( ) rekao je:

''Nitko od vas neće biti pravi vjernik sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi sebi.'' (Buhari)


Prava u islamu

Islam je propisao da njegovi sljedbenici ljudima daju njihova prava. Roditelji, partneri, djeca, susjedi; svima se daju posebna prava u odnosu na njihove posebne uloge u ovome svijetu, u skladu s međusobnim vezama i uspostavljenom čvrstoćom među pojedincima u muslimanskom društvu. To širi ljubav i jedinstvo te sprečava mrvljenje društva. Allah ( ) kaže:

»I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadima, i siromasima, i susjedima, bližnjima, i susjedima daljnjim, i drugovima, i putnicima namjernicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu.« (4:36)

Poslanik ( ) je rekao:

''Svaki od vas je čuvar  i odgovoran je za ono što je u njegovom čuvanju (starateljstvu). Vladar je čuvar svojih podanika i odgovoran je za njih; muž je čuvar svoje porodice i odgovoran je za nju; žena je čuvar muževe kuće i njegove djece i odgovorna je za to; sluga je čuvar gospodarevog imetka i odgovoran je za to.''  (Buhari)

Čak i putevi, gdje se ljudi susreću, imaju svoja prava koja moraju biti ispunjena. Allahov Poslanik ( ) rekao je:
 
''Izbjegavajte sjediti na putu.'' Rekoše: 'Allahov Poslaniče, mi nemamo drugog mjesta, gdje bismo mogli razgovarati.' Zatim im on odgovori: 'A onda, ako već morate, dajte putu njegovo pravo.' Upitali su: 'Šta je pravo puta?' On ( ) reče: 'Obarajte pogled (od suprotnog spola), ne činite štetu i ne uznemiravajte druge, odgovarajte na pozdrave, potičite na dobro i odvraćajte od zla.'''  (Buhari)
 
Čak i životinje imaju prava. Suosjećanjem  i lijepim ophođenjem prema njima osoba može zaraditi oprost grijeha. Allahov poslanik Muhammed ( ) rekao je:

''Neki čovjek je hodao i postao veoma žedan. Došao je do bunara i sišao u njega i pio. Kada je izašao, ugledao je psa kako dahće i jede zemlju zbog žeđi. Čovjek je rekao: 'Ovaj pas je žedan kao što sam bio i ja.' On je ponovo sišao u bunar, napunio je svoju cipelu vodom i držao je ustima, zatim se popeo i dao psu da se napije. Zbog toga ga je Allah nagradio i oprostio mu grijehe.''
Rekoše: ''O, Allahov Poslaniče, zar ćemo biti nagrađeni i zbog lijepog ophođenja prema životinjama?'' On je odgovorio: ''Da, zaista. Za lijepo ophođenje sa svakim bićem (koje ima jetru) dobit ćete nagradu.'' (Buhari)

Zlostavljanje životinja kao što je njihovo zatvaranje (bez hrane i pića) ili mučenje je u islamu razlog za ulazak u Pakao.  

Allahov Poslanik ( ) rekao je:

''Jedna žena je bila kažnjena ulaskom u Pakao zbog mačke. Zatvorila ju je sve dok nije uginula. Nije ju hranila niti ju je pustila da jede nešto od onoga što je u zemlji i na njoj.'' (Buhari)


Ako je ovakva milost koju islam iskazuje prema životinjama, kakvu milost tek iskazuje prema ljudima kojima je Allah dao prednost i počastio ih iznad ostalih bića?

Što znaš o islamu?

1. Kaba:

Kada je rođen Ismael (Ismail) – sin Abrahama (Ibrahima) i Hagare (Hadžere) – Sara, druga Abrahamova supruga, postala je ljubomorna i zato je Abrahamu rekla da je udalji. Svemogući Allah je objavio Abrahamu da je odvede u Meku, gdje je može posjećivati s vremena na vrijeme. Neko vrijeme nije ju posjećivao, ali je jednom, kada joj se vratio, ugledao Ismaela kako gađa lukom pored bunara Zemzem. Kada ga je ugledao, zagrlio ga je onako kao što otac grli svoga sina i rekao mu: ''O, Ismaele! Allah mi je naredio da ovdje izgradim kuću.'' Zajedno su izgradili zidove Allahove kuće. Ismael je sakupljao kamenje, a Abraham ih je postavljao. Kada su zidovi bili podignuti, na mjestu gdje je stajao, postavio je kamen. Abraham i njegov sin molili su Allaha govoreći: ''O, Gospodaru naš! Prihvati od nas, jer Ti sve čuješ i sve vidiš.'' Muslimani iz cijelog svijeta se u svojim molitvama usmjeravaju prema Kabi; to je prva Allahova kuća. Allah ( ) kaže:

»Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Meki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima.« (3:96)

 
To je simbol jedinstva muslimana. Muslimani se prema Kabi usmjeravaju svojim srcima i tijelima.

Allah ( ) kaže:

»Kuda god se okrenete, pa – tamo je Allahova strana.« (2:115)

Kad muslimani kruže oko Kuće, to ne znači da je obožavaju, jer oni obožavaju isključivo Allaha. Allah ( ) kaže:

»Neka se oni Gospodaru ovoga hrama klanjaju, koji ih gladne hrani i od straha brani.« (106:3-4)

2. Crni kamen:

Nakon što je Abraham (mir neka je na njega) završio izgradnju Kabe, nedostajao je jedan kamen i zato je on Ismaelu rekao da ga potraži. On ga je tražio, a kada se vratio, vidio je da je njegov otac već postavio kamen. Upitao je svoga oca: ''O, oče! Gdje si dobio ovaj kamen?'' On mu je odgovorio: ''Donio mi ga je Gabrijel s nebesa.'' I tako su završili izgradnju Kabe. Kad je ovaj kamen poslan s neba, on je bio bjelji od mlijeka. Poslanik ( ) je rekao:

''Crni kamen je bio poslan s neba bjelji od mlijeka, a pocrnio je zbog grijeha ljudi.'' (Tirmizi)

Crni kamen je postavljen u južni ugao Kabe, pored vrata. Stoji približno 1,1 metar od tla (poda) i postavljen je u zid Kabe. Svatko tko kruži oko Kabe, mora osigurati da mu crni kamen bude na lijevoj strani.

 
Crni kamen

3. Abrahamovo mjesto za stajanje (Mekamu-Ibrahim):

Poslanik ( ) je rekao:

''Jemenski ugao (ćošak) i Ibrahimovo mjesto za stajanje su dva dragocjena kamena iz Raja (rajskih vrtova) i da Allah nije uklonio njihovo svjetlo, oni bi osvijetlili sve što je između istoka i zapada.'' (Ibn-Hibban)

Abrahamovo stajalište je kamen na kojem je Abraham (mir s njim) stajao kada je gradio Kabu. Njegov sin Ismael mu je kod izgradnje pomagao tako što mu je dodavao kamenje. Kada je poslanik Abraham (mir s njim) polagao kamenje, njegovi otisci stopala su se utisnuli u sam kamen na kojem je stajao. Poslanik Abraham i njegov sin Ismael molili su Allaha:

''Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i sve znaš!«

Stope poslanika Abrahama se vide sve do danas. Trenutno su okružene kupolom. Bog vjernicima naređuje obavljanje molitve iza ovoga mjesta:

»I Abrahamu (Ibrahimu) i Ismaelu (Ismailu) smo naredili: »Hram Moj očistite za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili i koji budu molitvu obavljali.« (2:125)

 

Abrahamovo  mjesto stajanja – Jedno od čuda poslanika Abrahama  je bilo to da je kamen na kojem  je stajao kada je gradio Kabu postao mekan, tako da su se njegova stopala utisnula u njega. Sve do danas možemo vidjeti otisak Abrahamovih  stopala na kamenu.

4. Bunar Zemzem:

Abraham (mir s njim) je Hagaru i njenog sina Ismaela odvezao na mjesto u blizini Kabe; ostavio ih je pod drvetom na mjestu Zemzem. U Meki svojevremeno nije nitko živio, a usprkos tome ih je Abraham tu ostavio s nekoliko datula  i malom mješinom za vodu. Potom je otišao kući. Ismaelova majka ga je slijedila govoreći: ''O, Abrahame! Gdje ćeš? Ovdje nema nikoga da nam pravi društvo i ništa (hrane) za naše uživanje.'' To mu je više puta ponovila, a on se nije osvrnuo. Zatim ga je upitala: ''Je li ti Allah naredio da to uradiš?'' Odgovorio je: ''Da.'' Ona je uzvratila: ''Onda nas neće napustiti.'' Abraham je nastavio svoj put, a kada je došao do brežuljka gdje ga nisu mogli vidjeti, okrenuo se prema Kabi i Allaha zamolio govoreći:

»Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod Tvoga Časnog hrama, da bi, Gospodaru naš, molitvu obavljali; zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili.« (14:37)

Hagara je dojila Ismaela i pila vodu koju je imala. Kad su popili svu vodu, ona i njeno dijete su postali veoma žedni. Ona je gledala svoje dijete kako plače i savija se. Pojurila je prema najbližem brežuljku, koji se naziva Safa, tamo je stajala i napeto gledala u nadi da koga ugleda, ali nije vidjela nikoga. Zatim se spustila i kada je stigla u dolinu, zasukala je svoju odjeću i zabrinuto trčala dolinom sve dok nije stigla do brežuljka Merva. Napeto je gledala u nadi da vidi nekoga, ali nije bilo nikoga. To je ponovila sedam puta.

 

Bunar se nalazi 21 metar od Kabe. Iskopan je ručno i ima oko 30 metara dubine, s unutrašnjim promjerom 1,08-2,66 m.


Ibn-Abbas (neka je Allah zadovoljan njim) rekao je:

Poslanik ( ) je rekao: ''Takav je obred Sa'ja (hodanje i lagano trčanje između brežuljaka Safe i Merve). Kada je došla do Merve (posljednji put), čula je glas, smirila se i rekla sama sebi: »Umukni!«. Ponovo je nešto čula i rekla: 'O, (tko god da si)! Čula sam tvoj glas; imaš li nešto čime mi možeš pomoći?' I ugledala je na mjestu Zemzema arkanđela (Gabrijela), koji je svojim krilom udarao po zemlji sve dok se na tom mjestu nije pojavila voda. Rukom je počela zadržavati vodu tako što je napravila pregradu oko nje. Zahvatila je vodu svojom mješinom i voda je počela izvirati van nakon zahvatanja.'' Poslanik ( ) je dodao: ''Neka Allah podari milost Ismaelovoj majci! Da je pustila da Zemzem teče - ili  je rekao: »Da nije zahvatala vodu, Zemzem bi bio rijeka koja teče po površini zemlje.'' (Buhari)

5. Safa i Merva:

To su dva brežuljka između kojih je Ismaelova majka trčala i na kojima je stajala kada je tražila opskrbu i vodu. Na hodočašću ljudi hodaju i trče između ovih dvaju brežuljaka zbog slijeđenja Poslanikovog ( ) sunneta (prakse).  

 
 
    
Udaljenost između Safe i Merve je oko 450 metara, tako da prijeći udaljenost između njih, sedam puta, iznosi oko 3,15 kilometara.

6. Džemreti:

To su mjesta na kojima se đavo približio Abrahamu (mir s njim) kad je on ostavio svoju ženu i sina u Meki zbog želje za sprečavanjem u izvršavanju Allahove naredbe. Abraham je uzeo nekoliko kamenčića i bacao ih na đavola. Prilikom obavljanja hodočašća muslimani bacaju kamenčiće u ove stupove zbog slijeđenja sunneta (prakse) njihovog praoca Abrahama (mir s njim). Tako đavola proglašavaju otvorenim neprijateljem kojem se moraju oduprijeti; to čine tako što se usprotive đavoljim željama te pokoravanjem Allahovim naredbama i izbjegavanjem Njegovih zabrana.

 
Na Mini imaju tri džemreta: Džamratul-Akaba, Džamratul-Vusta in Džamratul-Sugra. Udaljenost između Džamratul-Sugra i Džamratul-Vusta je 150 metara. Udaljenost između Džamratul-Akaba i Džamratul-Vusta je 225 metara.

7. Muslimanski praznici (Bajrami ar. 'Eid):

Muslimani u godini imaju dva praznika; 'Idul-Fitr koji se proslavlja krajem mjeseca ramazana i označava kraj perioda posta. Drugi praznik se zove 'Idul-Adha kada muslimani traže Allahovu blizinu klanjem životinje koja se žrtvuje (kurban) zbog slijeđenja prakse našeg praoca Abrahama (mir s njim). On je u snu vidio da žrtvuje svog sina Ismaela, a snovi poslanika su istiniti. Kada je htio žrtvovati svog sina, Allah je kazao:

 »I Mi smo ga obradovali dječakom blage naravi. I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Abraham reče: »O, sinko moj, u snu sam vidio da te trebam zaklati, pa što ti misliš?« - »O, oče moj« - reče – »onako kako ti se naređuje, postupi; vidjet ćeš, ako Bog da, da ću sve izdržati.« I njih dvojica poslušaše, i kad ga on čelom prema zemlji položi, Mi ga zovnusmo: »O, Abrahame, ti si se Objavi odazvao - a Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine.« (37:101-105)

 

To je riječ iz arapskog jezika koja znači ''želim vam dobro u ovoj godini i u godinama koje dolaze.'' Napisana je bila u kaligrafskom stilu zvanim tugra, koji su osmanlijski
sultani koristili kao pečat za vrijeme islamskog halifata.


8. Poslanikov mesdžid:

To je prvi mesdžid izgrađen u islamu. Poslanik ( ) je sahranjen u svojoj kući koja  je bila uz mesdžid, jer se poslanici ukopavaju tamo gdje umru. Pohvalno je poselamiti Poslanika ( ) kada se prolazi pored njegovog groba.

 

Slika: Poslanikova džamija u Medini u svakom trenutku može smjestiti više od dva milijuna ljudi. Muslimani obavljaju molitvu u Poslanikovoj džamiji kako bi
dobili veliku nagradu koja je obećana onome tko ju obavi u njoj.


9. Brdo Hira:

Poslanik ( ) je u toj pećini  proveo mnoge noći. Arkanđeo Gabrijel (mir s njim) mu je prvu objavu donio kada je bio u toj pećini. Muslimani ne trebaju odlaziti tamo, jer se Poslanik ( ) nakon što je bio počašćen za poslanika, nikada nije vraćao u tu pećinu.

 

Brdo En-Nur gdje je pećina Hira, u koju se anđeo Gabrijel spustio s objavom poslaniku Muhammedu. En-Nur je jedno od brda u Meki (Faran) koje je spomenuto u Tori, poglavlje 23, stih 2.

Pećina Hira: Pećina Hira se nalazi  na vrhu brda En-Nur, istočno od Meke. Nalazi se oko 4 kilometra od Harama (Kabe i bliže okoline), njen vrh je visok 634 metra.


10. Džamija 'Kupola na stijeni' (ar. Kubbetu-s-sahrah):

Jedna je od usamljenih stijena (litica) u blizini džamije El-Aksa. Sama litica je visoka 18, a široka 13 metara. Trenutno stoji ispod kupole poznate kao 'Kupola na stijeni'. Sagradio ju je omejidski halifa Abdul-Melik bin-Mervan, a često ju (ljudi) mijenjaju s džamijom El-Aksa.

 


11. Džamija El-Aksa:

 

Džamija El-Aksa stoji na svetoj zemlji koju je Allah odabrao već na početku vremena. Kao takva, bila je određena da bi Allaha vjernici slavili. Džamija El-Aksa je drugo mjesto bogoslužja koje je bilo podignuto na Zemlji. Ebu-Zerr (neka je Allah zadovoljan njim) kazao je:

''Upitao sam Poslanika ( ): 'O, Allahov Poslaniče! Koja je džamija prva sagrađena na Zemlji?', a on je odgovorio: 'Mesdžidul-haram.' 'Potom koja?', upitao sam. 'Mesdžidul-Aksa', rekao je. Ponovo sam upitao: 'Koliki je period (protekao) između njihove gradnje?' On je rekao: 'Četrdeset godina', a zatim reče: ‘Klanjaj gdje god te zatekne namaz. Cijela je Zemlja učinjena za klanjanje.'''(Muslim)

Kada je vjerovjesnik Adam (ar. Adem, mir s njim) sagradio Kabu, Allahu mu je naredio da ode tamo gdje danas stoji džamija El-Aksa. Naredio mu je da izgradi džamiju i tamo čini bogoslužje Allahu. To je bilo prvo mjesto bogoslužja koje je sagrađeno u tom području. Nakon vjerovjesnika Adama (mir s njim), vjerovjesnik Salomon (ar. Sulejman, mir s njim) obnovio je džamiju te ju je proširio. Poslanik Muhammed ( ) rekao je:

''Nakon što je Salomon, Davidov sin, završio gradnju mesdžida El-Aksa, zamolio je Allaha za tri stvari: da mu podari rasuđivanje koje će se podudarati s Njegovim rasuđivanjem; vlast kakvu nitko neće imati nakon njega i da nitko neće doći u taj mesdžid moliti, a da se neće vratiti bez grijeha.'' Poslanik je rekao: ''Što se tiče dviju (od triju molbi), one su mu bile uslišane. I nadam se da će mu biti uslišana i treća.'' (Ibn-Huzejma)

To je prvi od dvaju pravaca molitve prema kojoj se Poslanik ( ) usmjeravao u svojim molitvama i također su se muslimani molili prema njoj sve dok im nije bilo naređeno da se mole okrenuti prema Kabi. Na noćnom putovanju on se zaustavio u mesdžidu El-Aksa, odakle se uzdigao na nebesa. Na noćnom je putovanju predvodio u namazu sve poslanike. To je treći Haram (sveto mjesto) iza Meke i Medine.

 

Islam i imovina

U islamu je sva imovina u vlasništvu (posjedu) Allaha, a On ga je povjerio ljudima. To je odgovornost koju je potrebno zaslužiti dozvoljenima sredstvima i potrošiti na dozvoljen način, kao što je upotreba ovoga za sebe i one za koje je osoba odgovorna, bez pretjerivanja i rasipništva. Allahov poslanik Muhammed ( ) rekao je:

''Rob (tj. čovjek) na Sudnjem danu neće se moći pomaknuti dok ne bude pitan o (sljedećim stvarima): svom životu - kako ga je proživio; svom znanju - koliko je radio na njemu; svom imetku - kako ga je zaradio i potrošio; i o svom tijelu - kako ga je koristio.'' (Tirmizi)

Također, imetak mora biti potrošen na ispravan način. Allah ( ) kaže:

»Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha, i u onaj svijet, i u anđele, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima namjernicima, i prosjacima, i za otkup iz ropstva…« (2:177)

Islam i žene

U islamu se muškarci i žene međusobno razlikuju i svatko ima svoju ulogu. Iskazivanje časti i poštovanja prema ženama je znak dobrog, zdravog karaktera i čiste ćudi. Allahov poslanik Muhammed ( ) rekao je:

''Najbolji među vama su oni koji se najbolje ophode prema svojim ženama.'' (Ibn Hibban)

Žena je, također, prva osoba prema kojoj čovjek mora biti dobar, s kojom mora održavati veze i lijepo s njom postupati. Kada je čovjek upitao Allahovog poslanika  Muhammeda prema kome se treba ponašati na najbolji način, on je odgovorio:

"Tvoja majka." Čovjek upita: "A tko onda?" Poslanik mu ponovo odgovori: "Tvoja majka." Čovjek upita: "A potom?" Poslanik je insistirao: "Tvoja majka", a čovjek upita: "Tko zatim?" Poslanik odgovori: "Tvoj otac". (Buhari)

Allahov poslanik Muhammed ( ) rekao je:

''Žene su druga polovina muškaraca.'' (Ebu-Davud)

•    Žene su jednake muškarcima u svojoj čovječnosti. Nisu izvor grijeha niti razlog Adamovog (mir s njim) protjerivanja iz Raja (rajskih vrtova).

•    Žene su ravnopravne s muškarcima u svojoj individualnosti. Kada se udaju, one ne gube svoja imena niti imena svoje porodice. Ne oslabe i ne slijevaju se u identitet muškaraca.

•    Žene su ravnopravne s muškarcima u vezi s nagradom i kaznom u ovom i u onom životu.

•    Žene su ravnopravne s muškarcima u vezi sa zahtjevom islama, da očuvaju i održavaju svoju čast i nevinost.

•    Žene su ravnopravne s muškarcima u tome da imaju pravo na nasljeđivanje, kao i muškarci.

•    Žene su ravnopravne s muškarcima u tome da imaju puno pravo da sa svojom imovinom čine što žele.

•    Žene su ravnopravne s muškarcima u vezi s dužnostima nošenja odgovornosti u društvenim reformama.

•    Žene su ravnopravne s muškarcima u pravu na obrazovanje i prikladnom odgoju.

•    Žene i muškarci imaju jednaka prava u pitanjima koja se tiču dobrog odgoja, prikladnog podučavanja i skrbi. Islam osigurava da izvođenje ovih prava žene postavi na viši položaj.

•    Žena ima pravo na opskrbu od muža, za sve njene potrebe i mnogo toga. Ako nije udana, onda ima ona pravo na opskrbu od oca, odnosno od svoje braće. Ako nema braće, onda od najbližih rođaka.

•    Žena ima pravo zadržati sav svoj novac i nije odgovorna za financijsko održavanje porodice.

•    Žena ima pravo na seksualno zadovoljavanje od muža.

•    Žena ima pravo dobiti starateljstvo nad djecom u slučaju razvoda, osim ako se  nije u stanju brinuti o njima iz opravdanog razloga.

•    Žena se ima pravo nakon razvoda ili nakon što je postala udovica ponovo udati.

Allahov Poslanik ( ) rekao je:

''Tko god ima tri kćeri ili tri sestre, i odgoji ih u pobožnosti i bogobojaznosti, bit će sa mnom u Raju ovako.'' To je pokazao spojenim kažiprstom i srednjim prstom. (Ahmed i ostali)


Islamski pogled na seksualnost

Islam seksualnost tretira kao bitnu ljudsku potrebu koja se ne smije suzbiti, već ju je potrebno zadovoljiti na odgovarajući način. Na ovo se ne smije gledati s prezirom ili kao na nešto od čega bi se osoba trebala suzdržati. Islam je postavio određene zakone kojima se to nadzire i kroz koje osoba može zadovoljiti svoje potrebe. Ovo ne smije biti zadovoljeno na životinjski ili pohotan nekontroliran način; mora biti zadovoljeno u braku. Krajnji cilj braka u islamu je da se postigne psihološka i emocionalna stabilnost obaju partnera. Allah ( ) kaže:

»One su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća.« (2:187)

Islam štiti pojedinca i društvo zabranjivanjem svega što pobuđuje seksualnu želju iz straha da osoba može počiniti preljubu, sodomiju ili silovanje. To bi, naravno, dovelo do naglog porasta broja izvanbračne djece koja nemaju roditelje koji bi ih moralno  odgajali. Onda bi se u društvu pojavili kao grupa koja nosi neprijateljstvo i mržnju prema drugima. U društvu bi se u vezi s tim proširile i bolesti. Allah ( ) kaže:

»I što dalje od bluda, jer je to razvrat, kako je to ružan put!« (17:32)


Islam i nemuslimani (ar. Ehlu-z-zime)

Islam štiti život, imovinu i čast nemuslimana koji ima ugovor s islamskim narodom. Ne smiju biti ugnjetavani, ne smije se griješiti prema njima; ne smiju im se uskraćivati njihova prava niti se ružno ophoditi prema njima. Allah ( ) kaže:

»Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Allah, zaista, voli one koji su pravični.« (60:8)

Allahov poslanik Muhammed ( ) rekao je:

''Zaista, onaj tko ugnjetava jednog od onih s kojima je sklopljen ugovor; bilo da mu oduzme njegova prava ili ga optereti onime što on ne može podnijeti ili mu oduzme nešto bez njegova pristanka, ja ću mu biti protivnik na Sudnjem danu.'' Zatim je svojim prstom pokazao na svoje grudi. ''Zaista, onaj tko ubije jednog od onih s kojima imamo sklopljen ugovor, a to je pod nadležnošću Allaha i Njegovog Poslanika, takvom će Allah zabraniti miris Raja (rajskih vrtova), a miris Raja se zaista može osjetiti na udaljenosti od sedamdeset godina.''  (Bejheki)

Allahov poslanik Muhammed ( ) rekao je:

''Gospodar moj mi je naredio da ne smijemo ugnjetavati one s kojima imamo sklopljen ugovor (tj. s nemuslimanima koji žive na teritoriju muslimana) ili bilo koga drugoga.'' (Bejheki)


Islam i ostale božanske religije

Islam propisuje obavezno vjerovanje u ranije Božje poruke i u sve poslanike i vjerovjesnike. Muslimani ih moraju voljeti i poštivati. Allah ( ) kaže:

»To su dokazi naši koje dadosmo Abrahamu (Ibrahimu) za narod njegov. Mi više stupnjeve dajemo onima kojima Mi hoćemo. Gospodar tvoj je, uistinu, Mudri i Sveznajući. I Mi mu poklonismo i Izaka (Ishaka) i Jakova (Jakuba); i svakog uputismo - a Noa (Nuha) smo još prije uputili - i od potomaka njegovih Davida (Davuda), i Salomona (Sulejmana), i Joba (Ejjuba), i Josipa (Jusufa), i Mojsiju (Musaa), i Arona (Haruna) - eto, tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine - i Zahariju (Zekerijjaa), i Ivana (Jahjaa), i Isusa (Isaa), i Iliju (Ilijasa) - svi su oni bili dobri - i Ismaela (Ismaila) i El-jese‘a i Jona (Junusa) i Lota (Luta) - i svima smo prednost nad svijetom ostalim dali - i neke pretke njihove i potomke njihove i braću njihovu - njih smo odabrali i na pravi put im ukazali.« (6:83-87)

Što Kur'an kaže o Mojsiju (Musau)

Allah ( ) kaže:

»I spomeni u Knjizi Mojsiju (Musaa)! On je bio iskren i bio je poslanik, vjerovjesnik.« (19:51)

Allah ( ) kaže:

"O, Mojsije (Musa)"- reče On - "Ja sam tebe odlikovao nad ostalim svijetom poslanstvom Svojim i govorom Svojim. Ono što ti dajem uzmi i zahvalan budi!'' (7:144)

Allah ( ) kaže:

»Mi smo Mojsiju (Musau) Knjigu dali da učinimo potpunom blagodat onome koji će prema njoj postupati i kao objašnjenje svemu i uputu i milost - da bi oni povjerovali da će pred Gospodara svoga stati.« (6:154)

Allah ( ) kaže:

»I Mojsiju (Musaa) smo poslali s dokazima Našim: "Izvedi narod svoj iz tmina na svjetlo i opomeni ga Allahovim danima!” To su, uistinu, dokazi za svakog onog tko je strpljiv i zahvalan.« (14:5)

Što Kur'an kaže o Isusu (Isau) i njegovoj majci, neka je mir s njima.

Allah ( ) kaže:

»I kada anđeli rekoše: "O, Marija (Merjema), tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio.« (3:42)

Allah ( ) kaže:

»Isusuov (Isaov) slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Adamov (Ademov): od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: "Budi!" - i on bi.« (3:59)

Allah ( ) kaže:

»O, sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesija (Mesih), Isus (Isa), sin Marijin (Merjemin), samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Mariji (Merjemi) dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: "Trojica su!" Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog - hvaljen neka je On! - zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao svjedok.« (4:171)


Muslimani vole Isusa (Isaa) i njegovu majku

Isus, mir s njim, u Kur'anu je eksplicitno spomenut u šesnaest različitih situacija. Svemogući Allah u suri El-Ma'ide u 110. ajetu kaže:

Kad Allah rekne: "O, Isuse (Isa), sine Marijin (Merjemin), sjeti se blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj: kada sam te Gabrijelom (Džibrilom) pomogao pa si s ljudima, u bešici i kao zreo muž, razgovarao; i kada sam te pismenosti i mudrosti, i Tori (Tevratu) i Evanđelju (Indžilu) naučio; i kada si, voljom Mojom, od blata nešto poput ptice napravio i u nju udahnuo, i kada je ona, voljom Mojom, postala ptica; i kada si, voljom Mojom, od rođenja slijepa i gubavca iscijelio; i kada si, voljom Mojom, mrtve dizao; i kada sam od tebe sinove Izraelove odbio, kad si im ti jasne dokaze donio, pa su oni među njima koji nisu vjerovali - povikali: ’Ovo nije ništa drugo do prava vradžbina!’

Međutim, poslanik Muhammed ( ) u Kur'anu je eksplicitno spomenut četiri puta, dok je djevica Marija (mir neka je na nju), majka Isusova, spomenuta osam puta, a ima i cijelu suru (poglavlje) nazvanu po njoj. Svemogući Allah kaže u suri Ali Imran u 45. ajetu:

»A kada anđeli rekoše: "O, Marija (Merjema), Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega riječ: ime će mu biti Mesija, Isus (Isa), sin Marijin (Merjemin), bit će viđen i na ovom i na onom svijetu i jedan od Allahu bliskih.''«

Kao porodica oni su u svetom Kur'anu spomenuti tri puta, i imaju privilegiju da je cijela sura (poglavlje) dobila ime po njima (Ali Imran), što je zauvijek utisnuto u srca i umove vjernika.

Islam i džihad

Jedan od najčešće pogrešno shvaćenih termina u islamu je džihad. Nažalost, riječ "džihad" je bila zloupotrebljavana i zbog toga je mnogi ljudi povezuju s ratom i terorizmom. Gramatički, džihad znači boriti se za određenu stvar. Općenito, njeno značenje ukazuje na otpor i protivljenje zlim strastima, tiraniji  i progonjenju, ili da se odupre tiraninu (silniku). Džihad može značiti i borbu u ratu. Na to se gleda kao na konačni pokušaj da se okonča gaženje prava drugih ili bilo koji drugi oblik agresije. Čak i za vrijeme rata se muslimani moraju pridržavati moralnih pravila. Djela mučenja su strogo zabranjena. Nasilje protiv civila, žena, djece i staraca u ratu je također strogo zabranjeno.

Allahov Poslanik ( ) rekao je:

 ''Borite se u ime Allaha i za stvar - riječ Allahu. Ne kršite ugovore, ne sakatite mrtve i ne ubijajte djecu.'' (Muslim)

Islam također zabranjuje uništavanje ili oskvrnjivanje bogomolja, ubijanje ili nasilje nad životinjama i uništavanje drveća. Tijekom borbe između muslimana i nemuslimana je Ebu-Bekr, prvi halifa nakon Poslanika, savjetovao svojim zapovjednicima vojske:

''Zapovijedam vam deset stvari. Naučite ih napamet! Ne izdajte povjerenje. Ne kradite iz ratnog plijena i ne kršite ugovore. Ne sakatite umrle i ne ubijajte žene. Ne ubijajte djecu ili starije osobe. Ne čupajte ili palite palme. Ne sijecite voćke i ne koljite ovce, krave ili deve, osim za potrebe jela. Naići ćete na ljude koji su se osamili u manastirima, pa ih ostavite u onome čemu su se predali.''
 (Taberi, 3. dio)

Što se tiče ratova koji su namijenjeni povećanju materijalnih blagostanja, demonstrirajući vojnu snagu osobe i zbog odmazde - oni su zabranjeni  u islamu. Allahov Poslanik ( ) rekao je:

''Mudžahid (osoba koja prakticira džihad) je onaj koji se bori usavršiti samoga sebe u slijeđenju islamskog učenja.'' (Ibn-Hibban)

Ostali oblici džihada uključuju:

1. Prenošenje poruke islama nemuslimanima i strpljivost i obzirnost kod prenošenja poruke. Allah ( ) kaže: ''Zato ne čini nevjernicima ustupke i Kur’anom se svim silama protiv njih bori.'' (25:52)

2. Naređivanje na dobro i zabranjivanje zla. To je put svih vjerovjesnika i poslanika te ostalih koji ih slijede u istini.

Poslanik ( ) je rekao:

''Nije bilo prije mene vjerovjesnika, a da nije imao među svojim ljudima učenike, pomoćnike i drugove, koji su se pridržavali njegovih uputstava i ispunjavali njegove naredbe. Iza njih je uslijedila generacija ljudi koji su govorili ono čega se nisu pridržavali. Svatko tko će se boriti (tj. džihad) protiv njih rukom je vjernik. Svatko tko će se boriti (tj. džihad) protiv njih svojim jezikom je vjernik. I tko će se svojim srcem boriti (tj. džihad) protiv njih je vjernik.'' (Muslim)

3. Ljubaznost prema ljudima, njihovo usrećivanje i strpljivost prema njima je oblik džihada. Poslanik ( ) je rekao:     

''Tko izdržava udovicu ili siromašnog  je poput mudžahida (borca) na Allahovom putu ili kao onaj koji posti danju i klanja noću.'' (Buhari)

4. Poučavanje korisnog znanja je također oblik džihada. Poslanik ( ) je rekao:

 ''Tko dođe u moj mesdžid (tj. u Medinu), a došao je jedino zbog učenja ili poučavanja korisnih stvari i nauka, bit će u redovima mudžahida na Allahovom putu.'' (Ibni-Madže)

5. Reći riječ istine je oblik džihada. Poslanik ( ) je rekao:

''Najbolji oblik džihada je riječ istine koja je izrečena u lice tiranina.''
(Ebu-Davud)

6. Poslušnost roditeljima je oblik džihada. Poslanik ( ) je rekao čovjeku koji mu je došao zbog borbe protiv neprijatelja:

''Jesu li ti roditelji živi?'' On je rekao: ''Da,'' pa mu je Poslanik rekao: ''Tvoj džihad je kod njih (tj. da se brineš o njima).''

7. Obaviti hadž i umru (veliko i malo hodočašće) oblik je džihada. Poslanik ( ) je rekao:

''Obaviti hadž je džihad, a umra je dobrovoljan čin.'' (Ibn-Madžah)

8. Obavljanje namaza u džamiji je oblik džihada. Poslanik ( ) je rekao:

''Odlazak u džamiju na namaz je džihad na Allahovom putu.'' (Taberani)

Sva dobra djela spadaju u ovaj oblik džihada. Musliman se mora uvijek truditi, koliko god je moguće, da postane bolji.


Islam je vjera mira

Islam znači predati se Allahu, držati se pokoravanja Njemu i biti čist od obožavanja  bilo čega drugoga osim Allaha. Islam naređuje izvršavanje samo dobrih djela i zabranjuje izvršavanje svih zlih djela. Prakticiranje islama svima osigurava život u miru i sigurnosti u svjetlu tog sistema, koji štiti prava svih. Allah ( ) kaže:

Reci: "Dođite da vam kažem što vam Gospodar vaš propisuje; da Mu ništa ne pridružujete, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju, zbog neimaštine, ne ubijate - Mi i vas i njih hranimo - ne približavajte se nevaljalštinama, bile javne ili tajne; ne ubijajte onoga koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva - eto, to vam On preporučuje da biste razmislili - i da se imetku siročeta ne približavate, osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane, i da krivo na litru i na kantaru ne mjerite - Mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo - i kad govorite, da krivo ne govorite, pa iako se ticalo i srodnika, i da obaveze prema Allahu ne kršite - eto, to vam On naređuje da biste to na umu imali.'' (6:151-152)

Allah ( ) također kaže:

»Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje.« (16:90)

Vjera islam je, dakle, univerzalna vjera mira u svakom smislu te riječi. Ovo se odnosi na unutarnju razinu muslimanskog društva, kao što kaže Allah ( ):

»A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i čine grijeh.« (33:58)


Onaj na koga neka je Allahov blagoslov i mir je rekao:

''Musliman je osoba od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi ljudi, a muhadžir (na Allahovom putu) je osoba koja je napustila ono što je Allah zabranio.'' (Muteffekun alejhi -  hadis u vezi s kojim se slažu i Buharija i Muslim).

On je također  rekao:
''Vjernik je osoba u koju ljudi imaju povjerenje kada je riječ o krvi i imetku.'' (Ahmed, Tirmizi, Nesai i drugi)

Islam također pruža mir na međunarodnom nivou, koji se uspostavlja kroz prijateljske odnose zasnovane na sigurnosti, stabilnosti i osnovama islama. I više od toga, muslimansko društvo ne provodi nasilje prema drugim društvima, naročito ako su ta društva iskrena u svojoj vjeri i nisu neprijateljski nastrojena protiv njenih sljedbenika. S obzirom na Allahove ( ) riječi:

»O, vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama đavoljim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni.« (2:208)

Vjera islam naređuje pravdu, a ne ugnjetavanja, čak i prema onima koji su neprijateljski nastrojeni  prema njima. Allah ( ) kaže:

»O, vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!« (5:8)

Es-Selam, Onaj koji daruje mir, što je jedno od imena Hvaljenoga ( ), koji kaže:

»On je Allah - nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!« (59:23)

Es-Selam je jedno od imena za Raj (ar. Džennet). Svemogući Allah je rekao:

»Njih čeka Kuća blagostanja u Gospodara njihova; On će biti zaštitnik njihov zbog onoga što su činili.« (6:127)

Es-Selam je pozdrav ljudi u Raju.  Allah ( ) kaže:

»A na Dan kad oni pred Njega stanu, On će ih pozdravljati s: "Mir vama!" - i On im je pripremio nagradu plemenitu.« (33:44)

Es-Selam je međusobni pozdrav muslimana: Esselamu alejkum! Ovo je pozdrav koji dodaje spokoj, smirenost i udobnost osobi koja pozdravlja i koja prima pozdrav. To je zbog izraza sigurnosti u pozdravu. Poslanik ( ) ga je uspostavio kao jedno od radnji usavršavanja vjerovanja (imana) osobe. On je rekao:

''Nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne zavolite. Želite li da vas uputim na djelo zbog kojeg ćete se zavoljeti ako ga budete radili? Širite međusobno selam!'' (Muslim)

To je zato što pozdrav zbližava srca te ih omekšava kada se nazove selam ili kada se čuje. Također, uklanja razlike i mržnju. Kada je Poslanik bio ( ) upitan: ''Koji dio islama je najbolji?'', on je odgovorio:

''Nahraniti ljude i pozdraviti selamom one koje poznaješ i one koje ne poznaješ.'' (Buhari i Muslim)

Dakle, vjera islam je donijela propise i zakone za vrijeme trajanja rata, za brak, za ekonomiju, politiku, obožavanje itd.

To je idealno za kreposno društvo da uspostavi i uredi odnose muslimana sa svojim Gospodarom, društvom i okružujućim svijetom, bilo sa svijetom ljudi ili okolišem. Čitavo čovječanstvo nije u stanju učiniti nešto poput islama. Vjeru takvog savršenstva i univerzalnosti vrijedi prihvatiti, u nju pozivati i poštovati je.


Islam i društvo

Islam naređuje da se mora voditi računa o okolišu te ga štititi i zabranjuju njegovo zagađivanje na bilo koji način. To radi na sljedeći način:

•    Potiče sađenje korisnih biljaka i drveća. Allahov Poslanik ( ) rekao je:

''Svakom muslimanu koji je posadio drvo ili usjev, pa je od toga pojeo čovjek ili životinja, to će mu se računati kao milostinja (sadaka).'' (Buhari)

•    Potiče na odstranjivanje svega što može prouzrokovati štetu. Poslanik islama
( ) rekao je:

''Uklanjanje s puta onoga što šteti je milostinja.''  (Buhari)

•    Potiče karantenu za one koji su pogođeni bolešću ili epidemijom, kako bi se spriječilo širenje na druge i da zaštiti živote ostalih. Allahov Poslanik ( ) rekao je:

''Ako ste čuli za kugu na nekom mjestu, ne idite tamo, ali ako pogodi mjesto gdje se nalazite, ne odlazite iz njega.'' (Buhari)

•    Zabranjuje ubijanje životinja radi zabave ili igre. Allahov poslanik Muhammed ( ) rekao je:

''Tko ubije vrapca bez razloga ili zbog igre, taj će vrabac na Sudnjemu danu ljutito govoriti: 'O, Gospodaru! Taj i taj me je ubio zbog igre, a ne zato da bi imao od toga bilo kakvu  korist.''' (Nesai)

•    Zabranjuje zagađivanje društva na bilo kakav način. Allahov poslanik Muhammed ( ) rekao je:

''Bojte se dviju stvari čiji su počinioci prokleti. ''Pitali su: ''Koje su to dvije stvari?'' On im je odgovorio: da se mokri (obavi fiziološka potreba) na mjestima gdje ljudi hodaju ili gdje se odmaknu u hlad.'' (Muslim)


Islam i čistoća

Islam je vjera čistoće.
Allah ( ) kaže:

»O, sinovi Adamovi (Ademovi), lijepo se obucite kad hoćete molitvu obaviti! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju.« (7:31)

To je vjera čistoće. Allah ( ) kaže:

»Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.« (2:222)

 

Slika: Dvorište lavova u palači Alhambra koja je bila izgrađena u današnjoj Španjolskoj, poznatoj kao Andaluzija, kada su u njoj vladali muslimani.


Čistoća je uvjet za valjanost (ispravnost) molitve. Molitva je čin bogoslužja koje muslimani obavljaju barem pet puta dnevno. Islam također zahtijeva da se osoba potpuno okupa nakon spolnog odnosa ili polucije (spolnog izljeva), i snažno potiče kupanje prije obavljanja onih oblika ibadeta koji su jasni simboli islama, kao što je džuma-namaz (molitva petkom) i veliko i manje (umra) hodočašće u Meku. Allah kaže u veličanstvenom Kur'anu:

»O, vjernici, kad hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite - a dio glava svojih potarite - i noge svoje do iza članaka; a ako ste nečisti, onda se okupajte; a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite. Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistima i da vam blagodat Svoju upotpuni, da biste bili zahvalni.« (5:6)

Islam također potiče na to da osoba umije ruke prije i poslije obroka (jela). Allahov poslanik Muhammed ( ) rekao je:

''Hrana (jelo) jeste blagoslovljena kada se operu ruke prije i poslije jela'' (Tirmizi)

Potiče da osoba održava čista usta i zube. Allahov Poslanik ( ) rekao je:

''Da se ne bojim da ću opteretiti svoje sljedbenike, ja bih im naredio da peru zube (misvakom) prije svakog namaza (molitve).''  (Buhari)

Potiče da osoba očisti ona mjesta koja bi mogla postati leglima bakterija i prljavštine. Allahov poslanik Muhammed ( ) rekao je:

''Postoji pet prirodnih urođenih radnji, (s kojima je Allah stvorio ljudska bića): obrezivanje, brijanje dlaka sa stidnih dijelova tijela, čupanje (uklanjanje) dlaka ispod pazuha, potkresavanje brkova i obrezivanje noktiju.'' (Buhari)


Islam i znanje

Vjera  islam potiče sve ljude da traže i povećaju svoje znanje. Prezire i upozorava na neznanje. Allah ( ) kaže:

»Allah će na visoke stupnjeve uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje.« (58:11)

Napor kod traženja, učenja i podučavanja znanja smatra kao sredstvo koje vodi u Raj.  Allahov poslanik Muhammed ( ) rekao je:

''Tko ide putem traženja znanja, Allah će mu olakšati put ka Raju (Džennetu).''  (Ebu-Davud)

Zabranio je sakrivanje znanja, jer je dužnost svake osobe da ga traži. Allahov poslanik  Muhammed ( ) rekao je:

''Tko god sakriva znanje, tome će na Sudnjem danu biti začepljena usta vatrom (ili će biti zauzdan uzdama od vatre).'' (Ibn-Hibban, Ebu Davud)

Islam učenjake visoko cijeni i zahtijeva da im se ukaže dužno poštovanje. Allahov poslanik  Muhammed ( ) rekao je:

''Nije od mojih sljedbenika onaj koji ne poštuje naše starije, nije milostiv prema našim mlađima i ne ukazuje dužno poštivanje prema našim učenjacima.'' (Ahmed)

Poslanik Muhammed ( ) nas je obavijestio o statusu učenjaka kada je rekao:

''Prednost učenjaka nad laikom (nestručnjakom) jeste kao prednost mene u odnosu na najslabijeg između vas.'' (Tirmizi)

 

Ova slika prikazuje aspekt moderne tehnologije. Moderna tehnologija ne bi napredovala u tolikoj mjeri da nije bilo islamske kulture.


Utjecaj islamske civilizacije na suvremenu znanost

Osoba koja razmišlja o razlozima zbog čega su suvremena znanost i tehnologija napravile tako krupne korake i napredovale do današnje situacije, morala bi se svakako složiti s tim da je islamska civilizacija prenijela i predstavila ogromne količine znanja i proizvela mnoge znanstvenike. C. H. Haskins  je rekao: ''Jasno je da ostaje činjenica da su Arapi u Španjolskoj bili glavnim izvorom novih učenja za zapadnu Europu.''

Oni su ti koji su postavili temelje iz kojih je podignuta suvremena civilizacija. Tko god pregleda 'Dictionary of Technical Terms for Aerospace'(5), sigurno će zaključiti da šezdeset posto poznatih imena zvijezda dolazi iz arapskog jezika. Knjige i djela ranih muslimanskih učenjaka su bili glavnim izvorom tekstova od kojih je Zapad imao koristi, posebno oni Europljani koji su se koristili ovim radovima tijekom renesanse. Mnogi od tih radova su se koristili na europskim sveučilištima.

Markiz  Dufferina i  Ave  je rekao:
''Islamskoj znanosti, islamskoj umjetnosti i islamskoj literaturi je Europa u znatnoj mjeri dužna za svoje dizanje iz mraka srednjeg vijeka.''(6)

 

Ova slika prikazuje model solarnog (Sunčevog) sustava iz Bagdada iz 12. stoljeća.

 

Znanosti koje su poticale iz Indije, Kine i helenističkog svijeta su muslimanski učenjaci prihvatili i preveli, usavršili, sastavili te argumentirali u različitim centrima učenja u islamskom svijetu, odakle se potom znanje proširilo u zapadnu Europu. (History of Medicine, Arab roots of European Medicine, David W. Tschanz, MSPH, PhD. Pogledajte, također: www.hmc.org.qa/hmc/heartviews/H-V-v4%20N2/9.htm).Osim toga, muslimani su osnovali i neke znanosti koje su bez premca.

J. H. Denison je rekao:

''U petom i šestom stoljeću je civilizirani svijet stajao na rubu kaosa. Stare dinamičke  kulture koje su omogućile nastanak civilizacije i koje su čovječanstvu dale smisao za jedinstvo zbog poštovanja prema njihovim vladarima, slomile su se i ništa pogodno  nije zauzelo njihovo mjesto. Činilo se da je velika civilizacija koja je trebala četiri tisuće godina za svoju izgradnju, bila na rubu raspada i da će se čovječanstvo vjerojatno vratiti u to stanje barbarizma u kojem su svako pleme i sekta jedno protiv drugoga, a zakon i mir ostaju nepoznati. Stare plemenske odredbe su izgubile svoju moć. Nove odredbe koje je ostvarilo kršćanstvo prouzrokovale su podjele i uništenja umjesto jedinstva i mira. Bilo je to vrijeme mnogostrukih tragedija. Civilizacija, kao ogromno drvo, čije je lišće pokrilo cijeli svijet i čije su grane rodile zlatne plodove umjetnosti, znanosti i književnosti, stajala je rasklimano... Trulo do korijena. Je li postojala kakva uzbudljiva kultura koja bi još jednom čovječanstvo mogla ujediniti te tako spasiti civilizaciju? Među tim ljudima bio je rođen čovjek, Muhammed, koji je ujedinio čitav svijet od istoka do zapada."(7)
Muslimani su uznapredovali na svim tehničkim, znanstvenim i intelektualnim poljima. Ovdje ćemo navesti samo nekoliko istaknutih učenjaka u raznim oblastima.

•    El-Havarizmi (780-850) bio je veliki učenjak u području matematike, algebre, logaritama i geometrije. Možda je bio najveći matematičar koji je ikada živio. Zapravo, on je bio osnivač mnogih grana i osnovnih koncepata (pojmova) matematike. Bio je i osnivač algebre.
 
•    El-Biruni (973-1050) bio je veliki učenjak u mnogim oblastima. Pisao je o temama koje su se kretale od astronomije do matematike, od matematičke geografije do mehanike, od farmacije do historije. El-Biruni je raspravljao  o teoriji rotacije Zemlje oko svoje ose već šest stotina godina prije Galileje!

Njemački orijentalist E. Sachau o El-Biruniju je rekao:

''On je bio najveći intelektualac poznat čovječanstvu.''

Mi kao muslimani kažemo da je najveći intelektualac, poznat čovječanstvu, bio naš poslanik Muhammed ( ).   

U oblasti medicine i farmacije, muslimanski učenjaci su ostavili izobilje tragova u vlastitim radovima koji su korišteni za napredak moderne medicine. Među tim učenjacima su:

•    Ibn-Rušd (Averroes, 1126-1198) bio je andaluzijski (španjolski) filozof i ljekar, majstor filozofije, islamskog prava, matematike i medicine.

•    Ibn en-Nafis (1213-1288) bio je ljekar koji je najpoznatiji po tome što je prvi opisao plućnu cirkulaciju krvi. Kardiovaskularnu cirkulaciju je otkrio cijelo stoljeće prije Engleza Harveya i Španca Michaela Serveta.

•    Ammar ibn-Ali el-Mosili ibn-Isa el-Kahhal bio je visoko osposobljen u oftalmologiji. Izmislio je posebne instrumente koje je koristio kod operacija, kao što je ''injekcijska brizgalica'', šuplja igla.

•    El-Hasan ibn el-Hejtam (Elhazen, 965-1040) bio je veliki matematičar. On je bio pionir u optici, inženjerstvu i astronomiji. Nakon Giambattista della Porta El-Hasan je prvi objasnio vidljivo povećavanje veličine Mjeseca i Sunca kada su blizu horizonta. Njegova zbirka sedam knjiga o optici Kitab el-Menazir (Knjiga o optici) je najvjerojatnije najranije djelo koje se koristi znanstvenom metodom. Za testiranje svojih teorija koristio se eksperimentima.

•    El-Mansuri i Ebu-Bakr er-Razi bili su ugledni, svestrani ljekari. Napravili su temeljne i trajne doprinose na području medicine i filozofije.

•    Muwaffak el-Bagdadi i Ebu-Kasim ez-Zahravi bili su ugledni stomatolozi. Oni su napisali knjige o tome i priložili slike instrumenata koje su koristili kod kirurških operacija te načine na koje je potrebno koristiti te instrumente (alate).


 
Anatomija oka – slika preuzeta iz knjige starovremenog (klasičnog) muslimanskog ljekara.

 

Proces medicinskog sekreta – slika preuzeta iz knjige starovremenog farmaceuta.

U oblasti geografije i geologije možemo spomenuti mnoge poznate učenjake, među kojima su:

•    Šerif el-Idrisi (1100-1165) bio je kartograf, geograf i putnik. Bio je poznat po svojim izuzetnim kartama svijeta. On je, također, izmislio navigacijske instrumente.

Postoje muslimani koji su sudjelovali u napretku civilizacije. Svatko tko želi naučiti više, neka pregleda knjige koje su posebno napisane o ovoj temi. Često su nakon istraživačkih djela koje su napisali muslimani, napisani falsifikati i nepravedno pripisani (dodani) drugima.

Major Arthur Glyn Leonard je rekao:

''Zar ne prepoznamo, mi koji smatramo da smo na vrhuncu kulture i civilizacije, da nije bilo visoke kulture, civilizacije i uma kao što je bila društvena blistavost Arapa i zdravo stanje njihovog sustava, da bi Europa do današnjeg dana ostala potopljena u mraku neznanja?''()

 

Kardiovaskularna cirkulacija i unutarnji organi ljudskog tijela - slika preuzeta iz knjige starovremenog (drevnog) muslimanskog ljekara.

 

Karta svijeta – slika preuzeta iz knjige muslimanskog učenjaka geografije.


Odlike islamske civilizacije

•    Tražiti znanje je vjerska dužnost, a islam  je taj koji potiče sve muslimane na ispunjavanje te dužnosti.
•    Muslimanski učenjaci u prošlosti su svoje znanje koristili da bi ojačali vjeru kod ljudi, sasvim suprotno od učenjaka ovog doba (vremena) koji svoje znanje koriste da oslabe vjerovanje ljudi.
•    Muslimanski učenjaci u prošlosti su prenosili svoje znanje da bi služili čovječanstvu, upravo suprotno od većine učenjaka današnjice koji koriste svoje znanje za iskorištavajuće i sebične ciljeve.

Znanstvenici su u ovom periodu izmislili atomsku i hidrogensku bombu i druga oružja za masovno uništenje; zatim su druge spriječili da postanu vlasnici tog oružja te tako pokušaju kontrolirati bogatstvo svijeta.

•    Muslimanski učenjaci u prošlosti su širili svoje znanje da ljudi imaju koristi od njega, upravo suprotno od ostalih koji ponekada znanje čuvaju za sebe ili za svoju državu, a drugima sprečavaju dobivanje  istoga.
•    Muslimanski učenjaci u prošlosti su imali cilj postići Allahovu milost i Njegovu nagradu, upravo suprotno od učenjaka današnjice koji se trude izvući materijalističku korist iz svojih otkrića.


Znanstvene točke u nekim kur'anskim ajetima

Allah ( ) kaže:

»Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noći i dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah pušta s neba pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina - po kojoj je rasijao svakojaka bića, promjena vjetrova, oblaci koji između neba i Zemlje lebde - doista su dokazi za one koji imaju pameti.« (2:164)

 

Ova slika prikazuje galaktiku koja sadrži naš Sunčev sustav.

Kur'an je bio objavljen Muhammedu ( ), koji je bio nepismen; dakle, nije znao ni čitati ni pisati. Također je i njegov narod, uglavnom, bio nepismen. Stoga, kako onda čovjek može donijeti knjigu koja je zapanjila retorički najsposobnije ljude!  


Allah ( ) kaže:

Reci: "Kad bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur’an, oni, takav kao što je on, ne bi sačinili, pa iako jedni drugima pomagali." (17:88)

 

Allah daje izazov svima neka donesu nešto slično Kur'anu. Imajte na umu da je najkraća sura u Kur'anu duga samo deset riječi!

Poslanik ( ) i mnogi njegovi drugovi bili su bez (napredne) opreme, a on im je učio ajete iz Kur'ana koji su spominjali znanstvene činjenice. Nakon 1400 godina, otkako je Kur'an objavljen, moderna znanost je otkrila te iste činjenice naprednom opremom!

Thomas Carlyle je rekao:

''Varalica je osnovao vjeru? Kako? Varalica ne može sagraditi ni zidanu kuću. Ako ne poznaje i ne slijedi točne karakteristike žbuke, pečene gline i ostalih radova kod toga, onda to nije kuća koju će on sagraditi, već smeće. Ona neće stajati dvanaest stoljeća i naseliti sto osamdeset milijuna; odmah će se srušiti.'' (9)


Kur'an i početak svijeta

Allah ( ) kaže:

»Allah iz ničega stvara, On će to ponovo učiniti i na kraju Njemu ćete se vratiti.« (30:11)

Allah u ovom ajetu jasno kaže da On taj koji je stvorio iz ničega i doveo u postojanje sva stvorenja u ovom univerzumu. Ovo je rečeno u Kur'anu koji je božanska objava od Allaha. Allah opisuje početak svemira riječima:

»On je stvoritelj nebesa i Zemlje, i kada nešto odluči, za to samo rekne: "Budi!” - i ono bude.« (2:117)

 

Ovo je prava slika zvijezde koja se formirala od međuzvjezdane materije.

Allah nam u ovom ajetu poručuje da je svemir nastao iz ničega, sve što se događalo prije tog stvaranja od znanja je nevidljivog svijeta (gajba), što je samo Allahu poznato. Ljudski um nije u stanju prepoznati i shvatiti suštinu stvari prve kreacije, jer nas Allah nije obavijestio o tom znanju. Ljudi samo mogu dati hipoteze i teorije u vezi sa životnim sustavom.

Allah ( ) kaže:

 »Ja nisam uzimao njih za svjedoke prilikom stvaranja nebesa i Zemlje ni neke od njih prilikom stvaranja drugih i za pomagače nisam uzimao one koji na krivi put upućuju.« (18:51)

Allah ( ) kaže:

»Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati?« (21:30)

 
Ova  slika prikazuje da se svemir širi.

Ovaj ajet jasno ukazuju na činjenicu da je Allah stvorio svemir iz jednog entiteta, a On je Svemoguć nad svim stvarima. Allah je onda naredio tom 'jednom entitetu' da se odvoji, što se i dogodilo, i da se pretvara u oblak dima. Iz ovog oblaka dima Allah je stvorio nebesa i Zemlju. To je spomenuto u Allahovim ( ) riječima:

»Reci: "Zar, zaista, nećete da vjerujete u Onoga koji je u dva razdoblja Zemlju stvorio - i još Mu druge ravnim smatrate? To je Gospodar svjetova!" On je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio, sve to u četiri razdoblja - ovo je objašnjenje za one koji pitaju, zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: "Pojavite se milom ili silom!" - "Pojavljujemo se drage volje!" - odgovorili su, pa ih u dva razdoblja, kao sedam nebesa, stvorio, i odredio što će se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbliže sjajnim zvijezdama smo ukrasili i nada njim Mi bdijemo. To je odredba Silnoga i Sveznajućega. « (41:9-12)

 

Moderni astrofizičari procjenjuju da je čitav svemir nastao iz jednog entiteta, rezultat toga danas je poznat kao "veliki prasak". (10)

Allah ( ) kaže:

»Zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: "Pojavite se milom ili silom!" - "Pojavljujemo se drage volje!" - odgovorili su.« (41:11)

Ovaj ajet potvrđuje da je nebo bilo u svom ranom stupnju poput dima, što je potvrdila i moderna znanost.

James H. Jeans je rekao: ''Mi smo otkrili, kao što je već Newton pretpostavljao, da je bila neuređena masa plina približno jedinstvene gustoće i vrlo velikog obujma dinamički nestabilna; atomi su je formirali, oko čega se na kraju zgusnula cijela materija.''  (11)
 

Ova slika prikazuje stvarnu posljedicu eksplozije zvijezde u svemiru.


Kur'an o širenju svemira

Allah ( ) kaže:

»Mi smo nebo moći Svojom zazidali, i  Mi ga, uistinu, širimo.« (51:47)

Allah ( ) kaže:

»Onoga Dana kad smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje. Onako kako smo prvi put iz ništa stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti - to je obećanje Naše, Mi smo, doista, u mogućnosti  to učiniti.« (21:104)

Allah ( ) kaže:

»Na Dan kada Zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa, i kad svi izađu pred Allaha, Jedinoga i Svemoćnog. « (14:48)

Ovi ajeti (izričaji ili strofe) potvrđuju da se svemir u kojem živimo stalno širi u prostoru. Ako se vratimo unazad, otkrit ćemo da je cijeli svemir nastao od prvobitnog atoma ili kozmičkog jajeta. Zatim je, prema Allahovoj naredbi, eksplodirao i pretvorio se u oblak dima iz kojeg su formirani nebesa i Zemlja. Svemir se stalno širi u prostoru i na kraju će se, prema Allahovoj naredbi, prestati širiti. Onda će se svemir splasnuti (uvući) u sebe i ponovo sliti u prvobitan atom. Eksplozija i oblikovanje (formiranje) ponovo će se desiti, tako će se formirati nebesa koja neće biti kao naša nebesa, i Zemlja, koja neće biti kao naša Zemlja. Na tom stupnju materijalni život će se završiti i počet će život na onom svijetu. Sve te faze su spomenute u Kur'anu. Zapažamo da su te teme, koje su bile otkrivene kroz suvremene znanosti, spomenute u Kur'anu koji je bio objavljen prije 1400 godina! Samo to potvrđuje činjenicu da Kur'an može biti samo Allahova riječ i da je Muhammed ( ) primio božansku objavu te podučavao ljude o tim činjenicama u vrijeme kada te činjenice nitko nije poznavao. Te činjenice ljudi nisu shvatili još nekoliko stoljeća. Astronomi su otkrili da je svemir u stalnom pokretu te da se širi. Ovo je otkriveno proučavanjem galaktike i udaljenih nebeskih tijela. Američki astronom Vesto M. Slipher, koji je proučavao spektar galaktika, primijetio je da su se spektralne linije nekoliko bližih sustava pomaknule prema dužim valnim dužinama. Ovaj pomak u valnim dužinama pokazao je da se većina galaktika udaljavala od Mliječnog puta za nekoliko stotina kilometara u sekundi!'' (12)

 

 

Ova slika prikazuje da se odstojanje između galaktika ili grupa galaktika konstantno povećava i to je razlog širenja svemira.

Američki astronom Edwin Hubble potvrdio je da se svemir širi te da što je više galaktika udaljena, to je veća brzina odstupanja; i da je brzina odstupanja proporcionalna udaljenosti. (13)

Dakle, možemo vidjeti da su znanstvenici astronomije potvrdili da se svemir stalno širi. Ovo širenje će se nastaviti sve dok gravitacija ne izgubi svoju snagu privlačnosti. Planete će se razvući po svemiru, a posljedica toga će biti kraj svijeta.

Allah ( ) kaže:

»Kada se nebo rascijepi, i kada zvijezde popadaju.« (82:1-2)


Kur'an o nebeskim tijelima

Allah ( ) kaže:

»Allah je nebesa, vidite ih, bez stupova podigao….«(13:2)

Suvremene studije svemira potvrđuju da u materiji, njenim komponentama i nebeskim tijelima postoji ogromna energija. Allah je može uništiti i ponovo stvoriti. Znanstvenici su otkrili različite oblike jake energije koja se pretoči po nebesima i Zemlji. Ove energije su:
•    Jaka nuklearna energija: ova energija zajedno drži čestice atoma; uključuje protone, elektrone i neutrone.
•    Slaba nuklearna energija: ova nuklearna energija prouzrokuje određene oblike radioaktivnog raspada.
•    Elektromagnetska energija: to je energija koja povezuje atome zajedno u materiji i koja joj daje individualne osobine.
•    Gravitacija: to je najslabiji oblik nama poznate energije, ipak je dugoročno glavni oblik energije, jer sva nebeska tijela drži u svojim pozicijama. (14)

Allah ( ) kaže:

»I noć i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove.« (21:33)

Allah ( ) kaže:

»I Sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba Silnoga i Sveznajućega. I Mjesecu smo odredili položaj; i on se uvijek ponovo vraća kao stari savijeni palmin prut. Niti Sunce može Mjesec dostići niti noć dan prestići, svi oni u svemiru plove.« (36:38-40)

U ovim ajetima Allah navodi da Sunce putuje u određenom pravcu. U prošlosti se vjerovalo da Sunce miruje. Suvremeni su kozmolozi i astronomi potvrdili da se Sunce kreće u određenom pravcu. Svi planeti  u ovom solarnom sustavu kreću se kao sateliti. Zemljina orbita je koncentrična (zajedničkog središta) orbiti planeta.

 

Galaktika Vrtlog (također poznata kao Messier 51, M51 ili NGC 5194) interaktivna je velika spiralna galaktika koja se nalazi na udaljenosti od oko 23 milijuna svjetlosnih godina u sazviježđu.

Allah ( ) kaže:

»Tako Mi neba prepletenim zvjezdanim putevima.« (51:7)

U arapskom jeziku riječ 'Hubuk' (prepleteni zvjezdani putevi) ima više negoli samo jedno značenje:

•    Potpunost u stvaranju: astronomi procjenjuju da u svemiru (poznatom ljudima) postoji dvije stotine milijardi galaktika i oko sedamdeset milijardi trilijuna zvijezda.(15) Svaka galaktika ima drugačiju veličinu, oblik, gustoću, brzinu kojom putuje duž svoje ose, udaljenost od nas i međusobno rastojanje, stanje kroz koje je prošla, broj zvijezda i život svake od svojih zvijezda.
•    Također se odnosi na stvar koja je u potpunosti kombinirana i povezana. Ovi nevjerojatni brojevi galaktika i zvijezda u poznatom dijelu svemira samo su 10 posto čitavog univerzuma. Mora postojati sila koja sve to drži zajedno, inače bi se srušile i pale u kaos. Daleko je Allah od svake nesavršenosti i On je rekao:

»Allah brani da se ravnoteža nebesa i Zemlje poremeti. A da se poremete, nitko ih drugi osim Njega ne bi zadržao; On je zaista blag i prašta grijehe.« (35:41)
•    Također se odnosi na orbite svih nebeskih tijela po kojima plove: između predivnih stvari koje su zbunile znanstvenike ogroman je broj galaktika u poznatom dijelu svemira. To je dokaz da svemir djeluje po savršenom sustavu.

Allah ( ) kaže:

»On je Sunce izvorom svjetlosti učinio, a Mjesec sjajnim i položaje mu odredio da biste znali broj godina i računanje. - Allah je to mudro stvorio. - On potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju.« (10:5)

Potpuna raznolikost između svjetlosti koju daje sjajno, goruće tijelo i sunčane svjetlosti koje tamno, hladno tijelo (tj. Mjesec) odbija (na Zemlju) na nepromijenjen i kontinuiran način je spomenuto u Kur'anu prije 1400 godina! Ovo je dokaz da je Kur'an božanska objava od Allaha koji najbolje poznaje ono što je samo On stvorio.


Kur'an o zračnom pritisku

Allah ( ) kaže:

»Onome koga Allah želi uputiti - On srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi u zabludi ostaviti - On srce njegovo stegne i umornim učini kao kad čini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Allah one koji ne vjeruju bez podrške ostavi.« (6:125)

Iz ovog ajeta možemo zaključiti da što se više osoba penje u atmosferu, teže će disati. To je zbog smanjenog tlaka i male količine kisika. Ove stvari ne može dokazati nitko osim ako se ne penje prema nebu! Ova činjenica je otkrivena tek nakon što su ljudi naučili letjeti i postizati visine. Kada se osoba penje na nebo više od osam kilometara iznad razine mora, imat će problema s disanjem zbog nedostatka kisika i niskog tlaka. Problem s kojim se često susrećemo je hipoksija (visinska bolest), što znači da tjelesna tkiva primaju premale količine kisika. Drugi problem s kojim se osoba može susresti je hypobaria, što predstavlja kompleksne simptome izazvane niskim tlakom zraka ili njegovim naglim promjenama.(16) Ova dva problema ometaju normalne funkcije organizma; zato se problem otežanog disanja na uzvišenjima može jednostavno pojasniti kao korak koji tijelo napravi da se zaštiti.

 

Astronauti nose posebnu zaštitnu opremu koja im omogućava disanje na velikim nadmorskim visinama.


Kur'an o mraku i gornjim slojevima svemira

Allah ( ) kaže:

»Kad bismo njih radi kapiju na nebu otvorili i oni se kroz nju uspinjali, opet bi oni, zacijelo, rekli: "Samo nam se pričinjava, mi smo ljudi opčinjeni! « (15:14-15)

 

Ovo je slika pomračenja Sunca, što dokazuje da je svemir ogreznuo u mrak.

Ovo poređenje je nevjerojatno, jer predstavlja univerzalnu činjenicu koju ljudi ranije nisu znali, s obzirom na to da je otkriveno tek prilikom istraživanja svemira u šezdesetim godinama 20. stoljeća. Čitav svemir je ogreznuo u mrak. Svjetlo koje je vidljivo na Zemlji može se zapaziti dvije stotine kilometara daleko, a onda je Sunce vidljivo kao plavi disk (kolut). Mrak vidimo na svim stranama zbog rijetkosti isparavanja vode i čestica prašine. Daleko je Allah od svake nesavršenosti. On je taj koji nas je obavijestio o ovoj istinitosti.

 

Slika prikazuje tananost dnevne naslage (sloja) na strani Sunca, s debljinom od dvije stotine kilometara, dok je ostatak Zemlje u potpunom mraku.


Kur'an o atomu

Allah ( ) kaže:

»Gospodaru tvome ništa nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu, ni koliko trun jedan, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u Knjizi jasnoj.« (10:61)

U ovom prelijepom ajetu Allah objašnjava da Njemu ne postoji u svemiru ništa skriveno, bez obzira na to koliko je to maleno. Ponekad se vjerovalo da je atom najmanja čestica u svemiru. Nakon što je bio rascijepljen, otkrivene su manje čestice koje imaju pozitivna električna svojstva, kao što su protoni, i negativna električna svojstva, kao što su elektroni. Godine 1939. njemački učenjaci Hahn i Strassmann su na sveučilištu u Berlinu rascijepili atom urana. Daljnjim istraživanjima bile su otkrivene još manje čestice. Suvremene znanosti su postigle visoku razinu tehničkog razvoja i znanstvenog uspjeha u raznim oblastima života. Budućnost čeka na daljnji napredak. Ovaj proces će se nastaviti do Dana kijameta. A kolektivni napor cijelog čovječanstva u oblastima znanja nikada se neće moći usporediti, niti će biti blizu Allahovom znanju i sposobnosti.

Svemogući Allah kaže:

Pitaju te o duši. Reci: "Što je duša - samo Gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja." (17:85)

Allahovo znanje i Njegove sposobnosti su neograničene i bez premca su. Allah nam je u ovom ajetu dao jednostavno objašnjenje da naš razum može prepoznati i apsorbirati ogromnu razliku između našeg i Njegovog znanja. Slavljen neka je Allah!


Kur'an o embrionalnim fazama čovjeka

Allah ( ) o fazama kroz koje prolazi fetus (zametak) kaže:

»Mi čovjeka od biti zemlje stvaramo, zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavljamo, pa onda kap sjemena ugruškom učinimo, zatim od ugruška grudu mesa stvorimo, pa od grude mesa kosti napravimo, a onda kosti mesom zaodjenemo, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživimo - pa neka je uzvišen Allah, najljepši Stvoritelj! Vi ćete, poslije toga, pomrijeti, zatim ćete, na onome svijetu, oživljeni biti.« (23:12-16)
 

Početak razvoja čovjeka

Faze kroz koje prolazi čovjek su:   
•    Izvođenje iz gline: Adam (mir s njim), otac čovječanstva, bio je stvoren od gline. Ovaj ajet se ne slaže s teorijom evolucije koju suvremena znanost negira. To nam pokazuje da su ljudi posebna stvorenja. Čovječanstvo se nije razvilo  (nije evoluiralo) iz drugih vrsta.
•    Smjesa sjemena: u ovoj fazi muškarac i žena u maternicu izlučuju (izdvajaju) smjesu, rezultat toga je da jajašce može postati oplođeno ili da umre prema Allahovoj volji. Ako jajašce postane oplođeno, onda nastaju prvi stupnjevi  stvaranja. Allah ( ) kaže:
»Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi.« (76:2)

 

Dijagram prikazuje oplođenje, proces događaja kada sperma dođe u kontakt s plazmom membrane sekundarnog oocita i završava se miješanjem ženskih i muških kromosoma na drugoj fazi prve mitotske podjele zigota. Sekundarni oocit okružen je mnogobrojnim spermatozoidima od kojih su dva prodrla corona radiata (zrakastu krunu). (Dr. Keith Moore, The Developing Human, str. 34, sedmo izdanje)

Ako sperma ne oplodi jajašce, onda je s njim izbačena iz maternice, ali ako jajašce oplodi i stvara zigotu, onda se u obliku blastule (zametka) prilijepi na stranu maternice. Ako Allah odredi da se prilijepi na stranu maternice, onda prelazi na fazu alaqah (tj. oblik pijavice, stvar koja je okačena).

Allah ( ) kaže:

»O, ljudi, kako možete sumnjati u oživljenje - pa, Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, pa vam pokažemo moć Našu! A u maternice smještamo što hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastete; jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa začas zaboravljaju ono što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepti i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno.« (22:5)

•    Ugrušak krvi/prilijepljena stvar: Tako je opisana, jer se prilijepi na maternicu; na sličan način kao što se pijavica hrani krvlju drugih bića.

 

Lateralni (bočni) pogled na zametak (24-25. dan). B. Slika, koja ukazuje na sličnosti između pijavice i čovjekovog zametka u fazi 'alaqah'. (Dr. Keith Moore, The Developing Human, str. 71, sedmo izdanje)

 

Dijagram primordijalnog kardiovaskularnog sustava zametka poslije približno 21. dana, gledano s lijeve strane. Možete zapaziti prijelazni stupanj dvaju simetričnih nosača. (Keith Moore). Svaka srčana cijev se leđno nastavlja u leđnu aortu koja prolazi repno. Vanjski izgled embrija i njegov omot sličan je krvnom ugrušku zbog prisustva relativno velike količine krvi u embriju.

 

Presjek usađenog embrija (približno 21 dan). U ovom dijagramu možemo vidjeti embrion u fazi 'alaqah' kako visi u maternici.

•    Sažvakana masa: Tako je opisana, jer je embrion vizualno sličan sažvakanoj stvari.

 

Makrofotografija stupnja 13, ljudski embrion nakon četiri i pol tjedna (Keith Moore). Stvarna veličina 4,5 mm.

Žvakaća guma
 

Embrion je u ovoj fazi sličan prežvakanoj supstanci, jer somiti na leđima embriona nalikuju otisku zuba na prežvakanoj supstanci.
Lijeva slika: Pogledajte sličnosti između dijela prežvakane žvakaće gume i stvarne slike zametka. Kako je moguće da je nepismen čovjek dao tako precizne detalje o zametku? Doista, to može biti samo Božja objava!

•    Formiranje kostiju.
•    Prekrivanje kostiju mesom.
•    Razvoj zametka na drugačiji oblik kada se desi usklađivanje tijela i udahne  duša u njega.

Ljudski zametak putuje kroz mnoge faze u trima tminama, kao što Allah ( ) kaže:   

»On vas od jednog čovjeka stvara - a od njega je drugu njegovu stvorio - i On vam je dao osam vrsta stoke; On vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove, jedan za drugim, u tri tmine. To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, Njegova je vlast, nema boga osim Njega, pa kuda se onda odmećete?« (39:6)

Ovaj ajet izjavljuje da je embrion pokriven trima pokrivačima pod nazivom tmine. Voda, zrak, svjetlost i toplina ne mogu prodrijeti ove pokrivače niti se mogu vidjeti golim okom.

 

Slika sagitalnog (strelastog) presjeka noseće maternice nakon četiri tjedna, koja pokazuje međusobnu vezu embrionalnih membrana i između kratkotrajne materične sluznice i embrija.

Dr. Maurice Bucaille  je rekao: ''Suvremeni komentatori Kur'ana u tom ajetu vide tri anatomska sloja koja novorođenče štite tijekom trudnoće: trbušni zid, sama maternica i okolina embrija (placenta, embrionalne membrane, amnionska tekućina).''(17)

Zametak je, također, stavljen na pouzdano mjesto. Allah ( ) kaže:

»Zar vas od neznatne tekućine ne stvaramo, koju na pouzdano mjesto stavljamo do roka određenoga?! Takva je Naša moć; a kako smo Mi samo moćni!« (77:20-23)

Doktor Gary Miller : ''Novinar je upitao profesora Keitha Moora : 'Mislite li da bi Arapi možda mogli poznali te stvari – opis embrija, njegov izgled te kako se mijenja i raste? Istina je da nisu bili znanstvenici, ali možda su sami vršili kakve surove obdukcije  – razrezali ljude i istražili ove stvari.'

Profesor je odmah naglasio da je on (tj.  novinar) propustio vrlo važnu točku. Svi ovi slajdovi embriona, koji su bili prikazani i predstavljeni u filmu, bili su slike ispod mikroskopa. On je rekao: "Nije važno ako je netko želio otkriti embriologiju prije četrnaest stoljeća, jer je nije mogao vidjeti!''

Svi su opisi u Kur'anu o izgledu embrija vezani za organizam kada je još premali da se vidi golim okom. Stoga, osoba treba mikroskop da ga može vidjeti. Budući da je ovaj uređaj prisutan samo malo više od dvije stotine godina, dr. Moore se malo našalio rekavši: "Možda je prije četrnaest stoljeća tajno imao mikroskop i izvodio ova istraživanja, te pritom nije napravio nijedne greške. Onda je nekako podučio Muhammeda te ga uvjerio da ove informacije zapiše u svoju  knjigu. Onda je uništio svu svoju opremu i to sačuvao kao tajnu zauvijek. Vjerujete li vi u to? Stvarno ne biste smjeli, osim ako ne donesete neki dokaz, jer je to vrlo smiješna teorija."

Kada je bio upitan: 'Kako objašnjavate ovu informaciju u Kur'anu?'
Odgovor dr. Moora je bio: 'Ona  je mogla biti samo božanska objava!'
Doktor Gerald C. Goeringer  je rekao: ''U većini, ako ne u svim primjerima, ovaj opis više stoljeća prestiže izvještaje o različitim fazama ljudskog embrionalnog i fetusovog razvoja koja su bila zapisana u tradicionalnoj znanstvenoj literaturi.''

Što je u Kur'anu spomenuto o oceanima
Kur'an o pregradi između mora

Allah ( ) kaže:

»On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio - jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio.« (25:53)

 

Postoje tri glavna režima slanoće u priobalnim vodenim putevima; slojeviti, djelomično pomiješani i potpuno pomiješani.

Činjenicu da se vode oceana međusobno ne miješaju oceanografi su otkrili nedavno. To je zbog fizičke snage poznate kao ''površinska  napetost''(18), i zbog toga se vode  susjednih mora ne miješaju. Nju prouzrokuju razlike u gustoći njihovih voda; površinska  napetost  im sprečava  međusobno slijevanje, kao da je tanak zid između njih. Rijeka Amazon se izlijeva u Atlantski ocean, ali ipak zadržava svoja svojstva čak i kada dopire već 200 kilometara u ocean.

Kur'an o tminama u moru

Allah ( ) kaže:

»Ili su kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju valovi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci, sve tmine jedna iznad druge, prst se pred okom ne vidi - a onaj kome Allah ne da svjetlo, neće svjetla ni imati.« (24:40)

 

Ovaj dijagram prikazuje dubinu do koje svjetlost prodire u čistu oceansku vodu. Zato što je crvena svjetlost jako apsorbirana, ima najpliću dubinu prodornosti, plava svjetlost ima najdublju dubinu prodornosti.
(Applied Optics, vol. 20 (177), Smith, R.C. in K.S. Baker, 1981, Vidi također: http://daac.gsfc.nasa.gov/oceancolor/scifocus/oceanColor/oceanblue.shtml)

Poznato je i znanstveno potvrđeno da u ekstremnim dubinama oceana nema svjetla, samo tmina. Razlog je taj što ih sunčeve zrake ne mogu dohvatiti, jer su oceani duboki  od nekoliko stotina metara do 11.034 metra. Mrak u dubokim morima i oceanima možemo naći na dubini od 200 metara i više. Na toj dubini skoro da nema svjetlosti. Ispod dubine od tisuća metara nema nikakve svjetlosti. Dakle, većinu sunčevih zraka voda apsorbira na stotinu metara. Ovaj dio mora je poznat kao osvijetljeni dio. Tako je  jedan posto sunčevih zraka vidljivih na 150 metara, a 0,01 posto zraka na (dubini) od 200 metara. Ozonski omotač u atmosferi odbije većinu ultraljubičastih zraka, dok oblaci odbiju 30 posto i apsorbiraju 19 posto tih zraka. Samo njih 51 posto dopre do mora. Između tri i 30 posto sunčevih zraka odbije se o površinu mora. Onda su skoro sve od sedam boja spektra svjetlosti apsorbirane, jedna za drugom, u prvih 200 metara, osim plave svjetlosti.(19)


Kur'an o unutarnjim valovima

Znanstvenici su nedavno otkrili da postoje unutarnji valovi koji "se javljaju među stranama gustoće između slojeva različite gustoće''(20). Unutarnji valovi pokrivaju duboke vode mora i oceana, jer duboke vode imaju veću gustoću od voda nad njima. Unutarnji valovi djeluju kao površinski. Također se mogu slomiti kao i površinski. Unutarnji valovi se ne mogu vidjeti golim okom, ali se mogu pronaći proučavanjem promjena temperature i slanosti na određenoj lokaciji.


 

Unutarnji valovi i ljestvica miješanja oceana (Oceanography, Chris Garrett. Vidi također:  http://www.nature.com/nature/journal/v422/n6931/full/422477a.html)

 

Unutarnji valovi među površinama između dvaju slojeva vode različite gustoće. Jedan je gust (donji sloj), a drugi je manje gust (gornji sloj). (Oceanography, Gross, str. 204)

Naprimjer, mediteranska morska voda je topla, slana i manje gusta u odnosu na vodu Atlantskog oceana. Kada voda Mediterana kroz Gibraltar uđe u Atlantik, pomakne se nekoliko stotina kilometara na dubini oko 1.000 metara, s karakteristikama vlastite topline, slanosti i niže gustoće. Iako su u tim morima veliki valovi, jake struje i plime, oni se ne miješaju ili prelaze tu prepreku.

 

Velike mase voda u dubokim oceanima su po temperaturi i slanosti odvojene. Ove osobine određuju njihovu relativnu gustoću koja prouzrokuje duboku termohalinsku cirkulaciju oceana. NADW = Duboke vode sjevernog Atlantika. AABW = Dubinska voda Antarktike. Dr. Steve Hovan, Indiana University of Pennsylvania)

Ova informacija postala nam je poznata tek u doba napredne tehnologije i opreme koje omogućavaju promatranje toga. Poslanik ( ) je živio u pustinjskom podneblju, daleko od oceana i nije plovio ni po jednom. Činjenica da Kur'an spominje ovaj fenomen svjedoči o njegovoj autentičnosti.

Kur'an o formiranju oblaka i kiše

Allah ( ) kaže:

»On je Taj koji šalje vjetrove kao radosnu vijest milosti Svoje; a kad oni pokrenu teške oblake, Mi ih prema mrtvom predjelu potjeramo, pa na njega kišu spustimo i učinimo da uz njenu pomoć rastu plodovi svakovrsni; isto ćemo tako mrtve oživjeti, opametite se!« (7:57)

Allah ( ) kaže:

 »Mi šaljemo vjetrove da oplođuju, a iz neba spuštamo kišu da imate što piti - vi time ne možete raspolagati.« (15:22)


 
Slika atmosfere uključujući oblake i vjetrove.

Suvremena znanost je potvrdila znanstvene točke spomenute u ovom kur'anskom ajetu. Vjetar u atmosferi nosi čestice vode koje su bogate soli; ove čestice koje se nazivaju aerosoli djeluju kao vodene zamke i oblikuju kapi kiše okupljanjem oko vodene pare. Oblaci se formiraju iz vodene pare koja se kondenzira oko slanih kristala ili čestica prašine u zraku. Budući da su kapljice vode u tim oblacima vrlo male (promjera između 0,01 i 0,02 milimetra), oblaci vise u zraku i rasprostiru se nebom.(21) Tako je nebo prekriveno oblacima. Čestice vode koje okružuju slane kristale i čestice prašine odebljaju se i formiraju kišne kapi, i zato kapi koje postaju teže od zraka, napuste oblak i počinju padati na zemlju kao kiša.

Allah ( ) kaže:

»Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, i onda ih spaja i jedne nad drugima gomila, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada; On s neba, iz oblaka veličine brda, spušta tuču, pa njome koga hoće pogodi, a koga hoće poštedi - blijesak munje Njegove gotovo da oduzme vid.« (24:43)

 

Oblak kumulonimbus. Ovu sliku je snimio NASA-in satelit. Kao da nevidljiva ruka gura kumuluse na mjesto spajanja.

Kapi kiše nastaju i oblikuju se po određenim sustavima i fazama. Faze nastanka kumulonimbusa, vrste kišnih oblaka, su sljedeće:

 

Prva faza: prenošenje: oblaci se nose, što znači da ih prenosi vjetar.
Druga faza: spajanje: onda se mali oblaci (kumulusi) spajaju i formiraju veći oblak.
Treća faza: gomilanje: kada se mali oblaci spoje, podizanje zraka u većem oblaku se poveća.

Podizanje zraka u centru oblaka je jače nego na rubu. Ovo podizanje uzrokuje da tijelo oblaka raste vertikalno i tako se oblak gomila. Ovaj vertikalni rast uzrokuje da tijelo oblaka dostigne hladnija područja atmosfere gdje se oblikuju kapi vode i tuča te postaju sve veći. Kada ove kapi vode i tuče postanu preteške, da bi ih podizanje zraka još moglo podupirati, počnu padati iz oblaka kao kiša, tuča itd. Oblak postaje naelektriziran kada tuča pada kroz područje oblaka, gdje su vrlo ohlađene kapi i kristali leda. Kada se tekuće kapi sudare sa zrnom tuče, kod kontakta one se smrznu i oslobode vlastitu toplinu. Zbog ovoga površina zrna tuče ostaje toplija negoli ona od okolnih ledenih kristala.

 
Uzorak račvaste munje. (a) Negativan naboj koncentriran na dnu oblaka postaje dovoljno veliki da savlada upor zraka i razvije ''vođu'' koji je usmjeren ka zemlji. (b) Gornja struja pozitivnih naboja sa zemlje koncentrira se na visokim točkama. (c) Donja struja negativnih naboja sretne se s gornjom strujom pozitivnih naboja i jaka električna struja poznata kao povratni udarac odnese pozitivne naboje u oblak.

Kada zrno tuče dođe u kontakt s ledenim kristalom, desi se važan fenomen. Elektroni teku od hladnijeg prema toplijem predmetu. Tako zrno tuče postaje negativno naelektrizirano. Ista stvar događa se kada vrlo hladne kapljice dolaze u kontakt sa zrnom tuče i sitnim dijelovima pozitivno naelektriziranih ledenih krhotina. Ove lakše pozitivno naelektrizirane čestice su zatim prilikom podizanja zraka odnesene u gornji dio oblaka. Tuča pada na donji dio oblaka i tako on postaje negativno naelektriziran. Ovi negativni naboji su potom okinuti (aktivirani) u obliku munje. Iz toga zaključujemo da je tuča glavni faktor nastanka munje.(22)

Allah ( ) kaže:

 »I grmljavina veliča i hvali Njega, a i anđeli, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može.« (13:13)


Kur'an o životinjama

Allah ( ) kaže:

 »Vi imate pouku i u stoci: "Mi vam dajemo da iz utroba njenih mlijeko čisto pijete, koje nastaje od grizina (čestica hrane u crijevima) u buragu (prvi odjeljak želuca)  i od krvi - ukusno onima koji ga piju.« (16:66)

Maurice Bucaille je rekao:

''Sa znanstvenog stajališta, moramo se prisjetiti fizioloških gledišta da bismo shvatili značenje ovog ajeta. Supstance koje tijelu osiguravaju opću prehranu, dolaze iz kemijskih transformacija koje se javljaju cijelom dužinom probavnog trakta. Ove supstance dolaze iz crijevnog sadržaja. Po dolasku u crijeva, u određenoj fazi kemijske promjene idu kroz njegov zid i prema krvotoku. Ovaj prelazak se vrši na dvama načinima, ili direktno, ono što se zovu ''limfni sudovi'', ili indirektno ulaznom cirkulacijom. Ovo ih vodi naprijed u jetra gdje se podvrgavaju preradi, a odavde se zatim podižu da se pridruže krvotoku. Dakle, sve ide kroz krvotok. Sastojci mlijeka luče mliječne žlijezde. Ove se hrane, kako je rečeno, rezultatom probave hrane koja im je dovedena po krvotoku. Dakle, krv igra ulogu sakupljača i prevodnika toga što je bilo izlučeno iz hrane i donosi hranu mliječnim žlijezdama, proizvođačima mlijeka, kao i svim ostalim organima. Ovdje je prvobitan proces koji pokreće sve ostalo, zapravo, skupljanje sadržaja crijeva i krvi na nivou samog zida crijeva. Ovaj vrlo precizan koncept rezultat je otkrića u kemiji i fiziologiji probavnog sustava. To je bilo potpuno nepoznato u vrijeme poslanika Muhammeda ( ) i bilo je utvrđeno tek nedavno. Smatram da postojanje ajeta u Kur'anu, koji se odnosi na ove koncepte, ne može imati ljudsko objašnjenje, s obzirom na period u kojem je bio izražen.''(23)


Kur'an o planinama

Allah ( ) kaže:

»Zar Zemlju posteljom nismo učinili, i planine stupovima?« (78:6-7)

 

Izostaza: Planinska masa odbija visak dalje od vertikalnog, ali ne onoliko koliko bismo mogli očekivati. Na dijagramu je vertikalna pozicija prikazana u (a). Ako bi bila planina samo teret koji leži na konstantnoj kori, otklon bi morao biti na (c). Međutim, zbog toga što ima duboki ''korijen'' relativno rijetkih kamenina, zapažen je otklon samo do (b). (Building Planet Earth, Cattermole, str. 35)

Znanstvenici objašnjavaju značaj planina kao stupova koji stabiliziraju zemlju:

"Planine ispod imaju ležeće korijene. Ovi korijeni su duboko ugrađeni u zemlju, tako da planine imaju oblik klina. Zemljina kora je duboka 30-60 kilometara, o čemu nam svjedoče seizmografi. Zahvaljujući ovom uređaju isto tako znamo da svaka planina ispod ima ležeći korijen koji stabilizira zemljinu koru s ispod ležećim slojevima te sprečava potresanje zemlje. Tako su planine kao čavao koji dva različita komada drveta drži zajedno.''(24)


 

Slika prikazuje 'korijene' planinskog lanca. Neki od njih mogu doprijeti šezdeset kilometara u zemlju.

 

Allah ( ) kaže:

 »On je po Zemlji nepomična brda pobacao da vas ona ne potresa, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate.« (16:15)

Suvremeni znanstvenici potvrdili su činjenicu da su planine ravnomjerno i potpuno raspoređene po Zemlji, posebno one koje geolozi nazivaju "asimetričnim planinskim lancima', a koji se mogu naći na svakom kontinentu.(25) Kako bi mogao nepismen čovjek, a njegov narod je bio u većini nepismen, poznavati ove činjenice?


Voda i  život

Allah ( ) kaže:

»Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati?« (21:30)

Moderna znanost jasno potvrđuje da je voda osnovna komponenta života iz koje je izgrađena stanica. Kemičari su dokazali da je voda neophodna i aktivna supstanca koja se koristi prilikom promjena i reakcija koje se pojavljuju u tijelu. Iz tog razloga, to je jedina tekućina koju treba baš svaka živa stvar, bez obzira na to koliko bila velika ili mala, od mikroorganizama do najvećih životinja na Zemlji. Vode koja danas prekriva Zemlju ima oko 71 posto, a ostatak Zemlje čini kopno.

 
Glavni izvor za ljude, životinje i biljke je voda. Znanstvenim analizama je dokazano da tijelo odrasle osobe, starije od 15 godina, sadrži oko 71 posto vode. Što se tiče djeteta, njegovo tijelo sadrži 93 posto vode. Ovo pokazuje da 80 posto vode teče kroz ljudsko tijelo, a ostatak je krv. U životinja i biljaka je pronađeno također do 90 posto vode.


Tko su oni koji pokazuju neprijateljstvo prema islamu?

Ako pogledamo svjetske vjere, shvatit ćemo da je islam vjera koju mnogi ljudi mrze. Koji je razlog za ovo otvoreno neprijateljstvo? Ako pažljivo analiziramo one koji otvoreno pokazuju neprijateljstvo prema islamu, možemo ih svrstati u jednu od sljedećih  kategorija:

1) Mnogobošci i neznalice, jer je islam zasigurno vjera istine koja zabranjuje obožavanje i iskazivanje poniznosti pred bilo kim drugim osim pred Allahom.
 
Allah ( ) kaže:

Reci: "Zar od mene tražite da se nekome drugome, osim Allahu, klanjam, o, neznalice?!" (39:64)

2) Oni čija priroda je postala nečista, jer je islam vjera koja je u skladu s onim što je urođeno ljudima.

Allah ( ) kaže:

»Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio. Ne treba se mijenjati Allahova vjera, ali većina ljudi to ne zna.« (30:30)

3) Nepravedni ljudi, jer je islam vjera pravde i nepristranosti.

Allah ( ) kaže:

»Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje.« (16:90)

4) Oni koji žele širiti nered i zla djela, jer je islam vjera pravednosti i poboljšanja.

Allah ( ) kaže:

»Oni nastoje na Zemlji smutnju praviti, a Allah ne voli smutljivce.« (5:64)

5) Prijestupnici, jer  je islam vjera mira.

Allah ( ) kaže:
»I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu! - Allah, doista, ne voli one koji zapodijevaju sukobe.« (2:190)

6) Fanatici i ekstremisti, jer je islam umjerena vjera.

Allah ( ) kaže:

»I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, i da poslanik bude protiv vas svjedok.« (2:143)

7) Ljudi koji imaju požudne strasti, jer je islam vjera čednosti.

Allah ( ) kaže:

»I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put!« (17:32)

8) Oni koji žude za materijalnim svijetom, jer je islam vjera uzajamne podrške i milosti koja se bori protiv iskorištavanja potreba i slabosti ljudi.


Allah ( ) kaže:

»Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način i ne parničite se zbog nje pred sucima da biste na grešan način i svjesno dio tuđe imovine pojeli!« (2:188)

9) Oni koji preziru i podcjenjuju čovječanstvo te sami sebe smatraju izabranim narodom, jer je islam vjera jednakopravnosti koja se bori protiv svih oblika rasizma i raznih predrasuda.  

Allah ( ) kaže:

»O, ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa.« (49:13)

Dragi čitatelju, vjerujem da su ti se onim što si pročitao do sada mnogi pojmovi o islamu počeli raspadati, a istina postajati sve jasnijom. Da ti zapišem ključne odlike islama:

1. Islam je vjera istine koja zabranjuje obožavanje i iskazivanje poniznosti pred bilo kim drugim osim pred Allahom. Svemogući Allah kaže:

Reci: "Zar od mene tražite da se nekome drugom, osim Allahu, klanjam, o, neznalice?!" (39:64)

2. Islam je vjera mira, koja odbacuje sve oblike nepravde i tiranije. Svemogući Allah kaže:
»Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone - Allah, zaista, voli one koji su pravični.« (60:8)

3. Islam je vjera koja potiče obrazovanje i širenje znanja. Svemogući Allah kaže:

Reci: "Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!" (39:9)

4. Islam je vjera čistoće i higijene. Svemogući Allah kaže:

»Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.« (2:222)

5. Islam je vjera pravednosti i lijepog ponašanja. Svemogući Allah kaže:

»Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje.« (16:90)

6. Islam je vjera udobnosti. Svemogući Allah kaže:

»Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate.« (2:185)

7. Islam je vjera milosti. Poslanik ( ) je rekao:

''Milostivima će se smilovati Svemilosni! Budite milostivi prema onima koji su na zemlji, pa će vam se smilovati onaj tko je na nebesima.'' (Tirmizi)

8. Islam je vjera potpune pravednosti. Svemogući Allah kaže:

»Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti.« (5:8)

9. Islam je vjera koja poziva na suradnju i dobrotu. Svemogući Allah kaže:

»Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu.« (5:2)

10. Islam nije vjera izabrane grupe, rase ili narodnosti. Namijenjen je čitavom čovječanstvu. Svemogući Allah kaže:

»Mi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna.« (34:28)

11. Islam je vjera koja briše sve grijehe. Svemogući Allah kaže:

Reci: "O, robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv." (39:53)

Značajne kvalitete i posebnosti islama

Budući da je islam posljednja vjera, ima karakteristične kvalitete i privilegije, zbog kojih je pogodan za sva vremena i mjesta:

•    To je posljednja božanska vjera objavljena ljudima.
•    Islam priznaje prethodne božanske objave. Također, Židovi ne priznaju Isusa, a kršćani ne priznaju Muhammeda ( ); dok muslimani priznaju Mojsija (Musaa), Isusa (Isaa) i sve poslanike, mir neka je s njima.
•    U islamu se ljudi oslanjaju na svoga Gospodara u svim stvarima i okolnostima.
•    Islam je jedina vjera koja nije bila iskrivljena ili promijenjena.

Harry G. Dorman je rekao: ''To je doslovna Božja objava koju je Gabrijel (Džibril) recitirao Muhammedu, potpuna u svakom slovu. To je sveprisutno čudo koje svjedoči o sebi i Muhammedu, Božjem Poslaniku. Njegova čudesna kvaliteta leži dijelom u njegovom stilu, tako savršenom i uzvišenom da ni čovjek niti džin nisu mogli učiniti jednu jedinu suru koja bi se mogla usporediti s Njegovom najkraćom surom i nevjerojatno precizne informacije koje nepismeni Muhammed nikada ne bi mogao sam sakupiti.''(26)

•    Islam je vjera koja pokriva materijalne i duhovne aspekte života. Ne zanemaruje ni najmanje stvari u životu muslimana. Abdurrahman ibn-Zeid je rekao da je bilo Selmanu rečeno: ''Vaš Poslanik vas je podučio svemu, čak i tome kako se obavi nužda?'' Selman mu je rekao: ''Naravno. Zabranio nam je okretanje prema kibli  kada obavljamo veliku ili malu nuždu, ili da se čistimo desnom rukom, ili da koristimo manje od tri kamena, ili da koristimo kost ili izmet (kod svoga čišćenje).'' (Muslim)

W. Thomas Arnold je rekao: ''Osjećaj za pravdu je jedan od najdivnijih ideala u islamu, jer prilikom čitanja Kur'ana nalazim one dinamične principe života, ne mistične, nego praktične etike za svakodnevno ponašanje u životu koji su pogodni za cijeli svijet.''
•    Islam zadovoljava čovjekove tjelesne i duhovne potrebe u ravnoteži. Ne dozvoljava da se jednom aspektu da prednost u odnosu na drugi.

Princ Charles je rekao:

''Islam nas može danas naučiti načinu razumijevanja i življenja u svijetu, za kojeg je kršćanstvo siromašnije, jer ga je izgubilo. Islam neće odvojiti čovjeka i prirodu, religiju i znanosti, um i materije.''

 

 

Ova kopija Kur'ana napisana tekućim zlatom na papirusu pokazuje brigu muslimana za očuvanje Kur'ana.

•    Islam nije u sukobu s ljudskim umom ili s prirodom.
•    Islam je vjera cijelog čovječanstva, bez obzira na njihovo obrazovanje, vrijeme ili mjesto. Ovo je u suprotnosti s prethodnim religijama koje su bile poslane određenim ljudima u određenom vremenu. Naprimjer, ako osoba želi postati Židov, onda se mora roditi kao Židov. Isus (mir s njim) je rekao o kršćanstvu: ''Bio sam poslan izgubljenim ovcama sinova Izraelova.'' Islam je univerzalna vjera koja je pogodna za sve ljude u svim periodima, bez obzira  na rasu ili jezik. To je Božja riječ:

»Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna.« (34:28)

U ovim ajetima Allah ( ) naređuje Svome Poslaniku ( ) da otvoreno poziva u islam, i zato je on svoj narod i pozvao da obožava samo Allaha i odbaci  sva lažna  božanstva. Njegov narod mu je nanio štetu, ali on je ostao uporan i milostiv. Slao je pisma kraljevima onoga vremena i pozvao ih da prihvate islam. Među onima kojima je slao pisma su bili rimski car, kralj Perzije i abesinijski kralj. Ako poruka poslanika  Muhameda ( ) nije bila univerzalna, onda on u islam ne bi pozivao vladare različitih susjednih kraljevina Arabije. To bi otvorilo više frontova s neprijateljima, koji su bili dobro opremljeni, ali i brojniji. Zašto bi riskirao tako nešto, ako to nije bila  božanska poruka od Allaha koju je morao prenijeti cijelom čovječanstvu!

 

Prijevod: Od Muhammeda, Allahovog poslanika, Negusu, abesinijskom kralju. Mir neka je na onoga koji slijedi pravi put. Sva zahvala pripada Allahu, nema drugog boga osim Njega, i svjedočim da Isus (Isa), Marijin (Merjemin) sin, nije bio više nego duša koju je stvorio On i Njegova riječ (Budi, i on bi), koju je dao dobroj, čistoj djevici Mariji (Merjemi), da je zatrudnjela Isusa (Isaa). Allah ga je stvorio kao što je stvorio Adama (Adema) Svojom rukom. Pozivam te da obožavaš samo Allaha i da mu ne pridružuješ partnere. Pozivam te da si Mu pokoran, da me slijediš i vjeruješ u ono što mi je objavljeno, jer ja sam Allahov Poslanik. Pozivam tebe i tvoj narod ka (da se usmjerite prema) Uzvišenom Allahu. Svjedočim da sam prenio svoju poruku. Pozivam te da slušaš i prihvatiš moj savjet. Neka je mir na onoga koji slijedi pravi put.

Allahov Poslanik ( ) rekao je: ''Ova religija (tj. vjera islam) postat će jasna kao noć i dan. Svaka osoba bez obzira na to gdje se nalazila, u gradu ili pustinji, upoznat će tu vjeru, bilo snagom ili poniženjem. Snagom, kojom je islam počašćen, ili poniženjem kojim Allah ponižava nevjerstvo.'' (Ahmed)
 

Prijevod: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Od Muhammeda ibn-Abd Allaha, Božjeg poslanika, Muqawqasu, vođi kršćana u Egiptu. Mir neka je na onoga koji slijedi pravi put. Pozivam te u islam. Prihvati islam i bit ćeš siguran. Allah će ti dati dvostruku nagradu. Ako odbiješ Allahovu poruku, nosit ćeš grijeh svih tvojih sljedbenika. Reci: ''O, sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravna ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!'' Pa ako oni ne pristanu, vi recite: ''Budite svjedoci da smo mi muslimani!'' (3:64)


 

Prijevod: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Od Muhammeda ibn-Abd Allaha, Božjeg poslanika, Heraklu, rimskom caru. Mir neka je na onoga koji slijedi pravi put. Pozivam te u islam. Prihvati islam i bit ćeš siguran. Allah će ti dati dvostruku nagradu. Ako odbiješ Allahovu poruku, nosit ćeš grijeh svih tvojih sljedbenika. Reci: ''O, sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravna ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!'' Pa ako oni ne pristanu, vi recite: ''Budite svjedoci da smo mi muslimani!'' (3:64)

Heraklo je bio car Bizantijskog imperija (610-641), koji je zauzeo Siriju, Palestinu i Egipat te ih iščupao iz ruku Perzijanaca (613-628).

Zaključak
Božanska vjera islam potpuna je u svakom pogledu. To je sustav za  potpuni  život na ovome svijetu, kao i vječni i beskonačni na onome. Možemo pronaći određena odbijajuća ponašanja ili greške u načinu ophođenja muslimana jednih prema drugima ili s ostalima, ali znaj, islam nema ništa zajedničko s tim nedostacima. To se događa zbog nepoznavanja vjere ili slabosti njihovog vjerovanja, što ih dovodi do toga da rade ono što vidimo. Stoga, nemoj suditi o islamu po onome što si možda iskusio kod nekih njegovih sljedbenika. Ova kratka publikacija neka se smatra ključem početka  istraživanja istine i daljnjeg proučavanja islama:

1) Ukloni sve predrasude.
2) Imaj stvarnu želju doći do istine, a ne tražiti greške i zabune.
3) Razmišljaj nezavisno i ne slijedi slijepo druge.

Allah ( ) kaže:

A kad im se govori: "Slijedite ono što vam Allah objavljuje!" - odgovaraju: "Ne, mi slijedimo ono što smo zapamtili od predaka naših." Zar i onda kad ih šejtan poziva na patnju u ognju?! (31:21)

Kako osoba postane musliman?
Da bi netko postao musliman, ne zahtijevaju se nikakvi posebni vjerski obredi ili običaji koje je potrebno obaviti, bilo na određenim mjestima ili u društvu ostalih. To je zato što u islamu osoba ima direktnu vezu sa svojim Gospodarom, bez posrednika. Jednostavnim vjerovanjem i proglašenjem da postoji samo jedan Bog i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, osoba postane musliman. Iskrenim proglašenjem te izjave, svaki  je njezin/njegov prethodni grijeh oprošten.

Allah kaže u svetom Kur'anu:

»Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je. (25:70)

Tako započneš novi život kao musliman, to znači, kao onaj koji se preda Allahovoj volji. Što se tiče nemuslimana koji su prihvatili islam, oni će dobiti dvostruku nagradu zbog njihovog vjerovanja u svoje poslanike, kao i vjerovanja u Muhammeda ( ). Allah kaže:

»Oni kojima smo dali Knjigu prije Kur’ana, vjeruju u nj, a kad im se kazuje, govore: "Mi vjerujemo u nj, on je istina od Gospodara našeg, mi smo i prije bili muslimani." Oni će dobiti dvostruku nagradu zato što trpe i što lijepim zlo uzvraćaju i što od onoga što im dajemo udjeljuju.« (28: 52-54)

Osim toga, Allah ( ) izbriše sve grijehe koje su počinili prije prihvaćanja islama. Poslanik ( ) je rekao:

''Islam briše sve (počinjene grijehe) prije njega.'' (Muslim)

 
WWW.ISLAMLAND.COM

Literatura
____________
1 W. Montgomery Watt, What is Islam.
2  George Bernard Shaw, The Genuine Islam, vol. 1, br. 8, 1938.
3 Annie Besant, The Life and teachings of Mohammad.
4 Maurice Bucaille, The Qur'an, and Modern Science.
5 William H. Allen, Dictionary of Technical Terms of Aerospace, prvo izdanje.
6 Marquis of  Dufferin and Ava, Govori iz Indije, London 1890, str. 24.
7 J. H. Denison, Emotion as the Basis of Civilization, London, 1928, str. 265, 269.
8 Major Arthur, Glyn Leonard, Islam – Her Moral and Spiritual Value, London, 1927, str. 20-21.
9  Thomas Carlyle, Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History.
10  G. Lemaitre, ''Un Univers homogène de masse constante et de rayon croissant rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques (1927) '' Annals of the Scientific Society of Brussels 47A: 41. Na engleski prevedeno 1931: ''A homogeneous universe of constant mass and growing radius accounting for the radial velocity of extragalactic nebulae.'' Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 91: 483-490. Astronomy and Cosmology, Sir James H. Jeans, str. 15.
11  Sir James H. Jeans, Astronomy and Cosmology, str .15.
12  Vesto M. Slipher, dokument predstavljen Američkom astronomskom društvu (1915).
13  Edwin Hubble (1929) ''Veza između udaljenosti i brzine zraka između izvangalaktičkih maglica.'' Proc. Nat. Acad. Sci. 15: 168–173.
14  Dr. Zaglul en-Nedžar, Es-Sema, (Nebo).
15 Za detaljnije informacije pogledaj: http://www.esa.int/esaSC/SEM75BS1VED_extreme_0.html.
16  Vidi: The Merck Manual, 18. izdanje, pod 'altitude sickness'.
17  Dr. Maurice Bucaille, The Bible, The Qur'an and Science.
18  White, Harvey E. Modern College Physics, Van Nostrand, 1948.
19  Elder and Pernetta, Oceans, str. 27; Vidi također: Day Trevor, Oceans, str. 46-47.
20 Gross, Oceanography, str. 205.
21 Tarbuck, Edward J., Lutgens, Frederick J, Earth Science, str. 509-525. Vidi također: Whiteman, David C., Mountain Meteorology, str. 100-116.
22  Richard A.; John J. Cahir; Alistair B. Fraser i Hans A. Panofsky, The Atmosphere, Anthes, str. 269. Vidi također: The Elements of Meteorology, Miller and Thompson, str. 141-142. Vidi također: Earth Science Today, Murphy, Brendan; Nance, Damian, str. 346.
23 Maurice Bucaille, The Bible, The Qur'an and Science.
24 Press and Siever, Earth, str. 435. Vidi također: Tarbuck and Lutgens, Earth Science, str. 157. Vidi također: El-Naggar, The Geological Concept of Mountains in the Quran, str. 5. Vidi također: Murphy, Brendan; Nance, Damian, Earth Science Today, str. 107.
25 El-Naggar, The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, str. 5. Vidi također: Mountain Chains from World of Earth Science.
26 Harry G. Dorman, Towards Understanding Islam, str. 3.

 

 

 

 

Allah kaže u svetom Kur'anu:

 Reci: "O, sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!" Pa ako oni ne pristanu, vi recite: "Budite svjedoci da smo mi muslimani!" (3:64)

 

 

 

 

 

 

 

 

Allah ( ) kaže:

Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samima, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten? (41:53)